Ta witryna internetowa korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.

Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]

O BIBLIOTECE MUZEALNEJ

 

Biblioteka, która została utworzona w ramach struktury Muzeum DDD, jest zbiorem fachowej literatury wydanej na przestrzeni wielu lat przez znakomitych autorów - znawców tematu w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji. Wiele pozycji zgromadzonego księgozbioru dotyczy ogólnej wiedzy na temat zwalczania organizmów szkodliwych, jednak zawsze ściśle powiązanej z problematyką DDD. Zasoby biblioteczne tworzą pozycje z zakresu nauki i techniki, historii, biologii, medycyny i wielu innych dziedzin, dlatego zostały pogrupowana na specjalistyczne działy historycznej wiedzy o DDD: (a) księgozbiór, (b) wydawnictwa luźne, (c) druki reklamowe, (d) materiały biurowe.


Księgozbiór zawiera zbiór starych książek, wydanych drukiem w Polsce przed rokiem 1994 (bez numeru ISBN), a także książek, które już posiadają nadany numer ISBN*). Każda książka wchodząca w skład księgozbioru literatury fachowej jest ewidencjonowana w zbiorze z podaniem tytułu i nazwiska autora/autorów, roku i miejsca wydania.


Wydawnictwa znajdujące się w zbiorach Muzeum DDD tworzą zbiór dokumentów wystawionych przez różne instytucje, oraz innych dokumentów mających związek z DDD, a także  wszelkich wydań prasowych z numerem ISSN dla wydań ciągłych, a także innych wydawnictw nie posiadających numeru ISSN, a opisujących problematykę DDD (np. Biuletyn DDD). Poza fachową prasą, polską i zagraniczną, w tym dziale gromadzone są materiały szkoleniowe ze specjalistycznych kursów DDD, wszelkie katalogi i informatory firmowe, urzędowe i nieurzędowe wykazy preparatów, atesty PZH, pozwolenia i karty charakterystyki wydane przed 2000 rokiem, instrukcje obsługi sprzętu oraz wydania broszurowe, które zawierają treści informacyjne o zastosowaniu, składzie preparatu, technologii stosowania i innych istotnych cechach preparatu, który został wycofany z użycia.

 

Druki reklamowe to zbiór papierowych eksponatów reklamujących dany preparat, urządzenie lub technologię do stosowania w dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w określonych warunkach, bez wykazywania w opisie szczegółów merytorycznych, a jedynie zachęcających konsumenta (klienta) wówczas nowatorskimi rozwiązaniami i wielokierunkowymi zastosowaniami, albo konkretnym zastosowaniem na określonego szkodnika. W tym dziale będą też eksponowane wszelkie gadżety reklamowe z branży DDD.

 

Materiały biurowe w kolekcji stanowią najróżniejsze utensylia używane w codziennej pracy firmy DDD, jakże często nieodzowne. Tu będą gromadzone pieczątki, druki firmowe, programy zwalczania szkodników, oferty usług, oferty handlowe, cenniki hurtowni, protokoły po wykonawcze, informacje o przetargach, informacje o zagrożeniu, etykiety ostrzegawcze, firmowe ogłoszenia reklamowe usług DDD i inne druki.

 

* Numer ISSN funkcjonuje w Polsce od 1974 roku i do roku 1982 był określany liczbą 83, a w późniejszym okresie do 2006 roku był 10-cyfrowym kodem EAN, natomiast od 01stycznia 2007 roku jest kodem 13 cyfrowym.