Dezynfekcja

Dezynfekcja (odkażanie) jest zabiegiem sanitarnym mającym na celu zniszczenie mikroorganizmów chorobotwórczych. Jest zabiegiem chemicznym lub fizycznym, po którym oczekuje się, że będzie zmniejszona liczba mikroorganizmów.

Zabiegiem poprzedzającym dezynfekcję jest sanityzacja, czyli działanie dążące do eliminacji możliwie dużej liczby mikroorganizmów na przedmiotach codziennego użytku, powierzchniach płaskich itp. w gospodarstwie domowym i miejscach publicznych. Polega na myciu i czyszczeniu za pomocą zwykłych środków myjących, które prowadzi do usunięcia drobnoustrojów z powierzchni, a nie do ich zabicia.

Dezynfekcja chemiczna jest najczęściej wykonywanym zabiegiem z uwagi na swoją prostotę i wysoką skuteczność.

Idealny preparat dezynfekcyjny powinien posiadać szerokie spektrum działania, szybko ulegać biodegradacji w środowisku, tworzyć trwałe roztwory nawet w twardej wodzie, działać niszcząco na zarazki w jak najkrótszym czasie, oddziaływać w środowisku kwaśnym i zasadowym, mieć właściwości preparatu powierzchniowo czynnego, być preparatem wieloskładnikowym oraz prostym w użyciu i tanim, a co najważniejsze - powinien nie być toksyczny dla ludzi i zwierząt.

Podział preparatów odkażających pod względem budowy chemicznej ich substancji aktywnej:

  • Kwasy

  • Aldehydy

  • Alkohole

  • Fenole i ich pochodne

  • Środki utleniające

  • Związki chlorowcopochodne

  • Związki metali ciężkich

Mechanizm działania preparatów dezynfekcyjnych (dezynfekantów) bywa różny. Mogą one uszkadzać błonę komórkową i strukturę wewnętrzną komórki mikroorganizmu lub powłokę białkową wirusa.

Jeden z najstarszych dezynfekantów - zasada sodowa (soda kaustyczna) powoduje zmydlenie lipidów błony komórkowej, natomiast fenole i detergenty powodują nieodwracalne zmiany w przepuszczalności błony komórkowej. Substancje aktywne środka dezynfekującego mogą przenikać do wnętrza komórki i jądra komórkowego prowadząc do uszkodzenia ich struktur. Różny sposób działania składników czynnych powoduje, że preferowanymi środkami odkażającymi są preparaty wieloskładnikowe, w których synergiczne działanie związków czynnych wzmaga ich aktywność. Współczesne dezynfekanty określane są najczęściej jako preparaty dezynfekcyjno - myjące. Zawsze dodatek detergentu do preparatu odkażającego znacznie ułatwia penetrację dezynfekanta w głąb powierzchni porowatej i zabrudzonej.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Więcej na temat cookies.