WYKAZ TYTUŁÓW W KSIĘGOZBIORZE MUZEUM DDD

zebranych alfabetycznie według nazwiska autora ,

na dzień 25 maja 2024 roku

W dniu tym dodano ostatni eksponat nr 2099 pasożyty

Stan biblioteki; książek 492. wydawnictw 258

.

AUTOR

TYTUŁ

ROK

WYDANIA

Nr W

EWIDENCJI

N.N. wydanie Paryż

HISTOIRE NATURELLE (starodruk)

1764

1580

Adolph Witold

Świat mrówek

1933

923

Adolph Witold

Pająk – Tkacz inżynier i myśliwiec

1934

1539

Al-Gboory Ibrahim - Irak

Studia taksonomiczne nad roztoczami w centralnym Iraku

1989

1249

Altman Horst/ Garbarczyk

Rośliny trujące i zwierzęta jadowite

1993

542

Amann Gottfried

Owady leśne Atlas najbardziej znanych chrząszczy (jez.niem)

1941

1240

Anigstein Ludwik doc. UJP

Wesz, szczur a dur plamisty zeszyt 4

1937

1943

Anusz Zbigniew Prof.

Mikrobiologia i parazytologia lekarska

1990

151

Babecki J mjr i Szulc G. mjr

Szczur i walka z nim -"Wydawnictwo. Lekarza Wojskowego"

1926

1324

Babilas W. Kagan F. Piekarczyk K.

Poradnik Ochrony Roślin

1983

2099

Bańkowska Regina dr

Klucze do oznaczania owadów Część XXVIII Zeszyt 33 Muchówki

1973

2097

Bartoś J Pulpdn J Verner P

Boj Proti Skladistnim Skudcum (język czeski)

1961

677

Bateman A. James

Animal traps & trapping (język angielski) „biblia traperów“

2003

1800

Bayger J. A.

Klucz do oznaczania płazów i gadów

1937

1187

Berber M.A. Chicago

Szybkość namnażania Bacillus Coli

1908

1173

Berndt, Eichler, Wiśniewski

Bibligrafia mrówki faraona

1982

1219

Berdowski J. i Filip Berd

HACCP w teorii i w praktyce

2007

388

Bereś Paweł Krystian

Omacnica prosowianka bez tajemnic

2016

1776

Blank-Weissberg Stefan

Pływak z uwzględnieniem chrabąszcza i niektórych

1928

1182

Błeszyński Stanisław

Klucze do oznaczania owadów Część XXVII Zeszyt 45b

1956

1805

Błeszyński Stanisław

Klucze do oznaczania owadów Część XXVII Zeszyt 45b

1956

2027

Boczek Jan

Roztocze szkodniki roślin i produktów przechowywanych

1966

1773

Boczek Jan

Ekologia szkodnikó i przyczyn ich masowych pojawów

1975

1239

Boczek Jan Prof.. Redakcja

Zeszyt do ćwiczeń z entomologii stosowanej

1980

1232

Boczek Jan Prof.. Redakcja

Ćwiczenia laboratoryjne z entomologi stosowanej

1983

1215

Boczek Jan Prof.. Redakcja

Ćwiczenia laboratoryjne z entomologi stosowanej

1983

1983

Boczek Jan mgr

Klucz do określania roztoczy występujących w magazyn

1956

1282

Boczek Jan Prof.

Nauka o szkodnikach roślin uprawnych / podręcznik

1988

1220

Boczek Jan Prof.

Owady i ludzie

1990

153

Boczek Jan Prof.

Nauka o szkodnikach roślin uprawnych / podręcznik z autografem autora

1995

1890

Boczek Jan Prof.

Diagnostyka szkodników roślin i ich wrogów naturalnych

1996

604

Bohuszewiczówna Zofia

W świecie owadów przekład H. Fabre

1925

1071

Bohuszewiczówna Zofia

Służba zdrowia w świecie owadów

1938

1190

Bohuszewiczówna Zofia

Służba zdrowia w świecie owadów

1948

213

Bojanowska Anna

Nowe zdobycze w dziedzinie deratyzacji

1955

992

Bojarski Paweł

Żywność i jej zabezpieczenie

1947

1293

Bond E.J.

Zwalczanie owadów metodą gazowania

1989

410

Bond E.J.

Zwalczanie owadów metodą gazowania

1989

1658

Bończak Jerzy płk dr hab.m

Epidemie w armiach krótki zarys historyczny

1973

1004

Borbely F. Dr

Toksykologia związków chemicznych stosowanych w ochronie

1965

369

Borecki Zbigniew

Fungicydy stosowane w ochronie roślin

1984

1682

Borodzik Feliks

Wstęp do technologii prac agrolotniczych

1983

416

Borowiec Lech dr

Klucze do oznacz. cz.XXVIII Wpleszczowate zesz77

1984

1088

Borowski Zbigniew

Wpływ drapieżnictwa na dynamikę populacji gryzoni

2011

935

Brauns Adolf

Owady leśne tom 1 i 2

1975

2.01.1520

Brodniewicz Aleksander Dr

Przyczynek do zagadnienia szczuroszczelności stary

1948

40

Brodniewicz Aleksander Dr

Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deratyzacja. egz.autorski

1957

807

Brodniewicz Aleksander Dr

Przewodnik do ćwiczeń z higieny 3 tomy (na powielaczu)

1968

921///

Brzeziński Mieczysław

Owady i ich znaczenie w gospodarstwie

1917

1161

Brzeziński Mieczysław

Owady i ich znaczenie dla człowieka (IV) okład miękkka

1922

172

Brzeziński Mieczysław

Owady i ich znaczenie dla człowieka (IV) okład twarda

1922

1100

Buckley B. Arabella

Życie owadów , tłumaczyła Marja Arct-Golczewska

1911

1077

Bukowski J. Bilek M. redak

Od królewskich edyktów do Inspekcji Sanitarnej

2007

684

Bulanda Małg. dr i Prof. Heczko Piotr

Kontrola Zakażeń Szpitalnych

~2004

1893

Buraczewski Kroczyński i Szwedziński

Pestycydy środki higieny sanitarnej Informator tom3*

1986

211

Burakowski Bolesław dr

Klucze do oznacz.owadów Polski cz.XIX chrząszcze

1976

1554

Burdajewicz St. Glaser Tadeus

Atlas chorób i szkodników roślin ozdobnych

1978

1643

Burt Jonathan

Szczur

2006

641

Buszko Jarosław

Klucze do oznacz.owad cz.XXVII Motyle zesz.38 Rozstrzępiaki

1977

2083

Buszko Jarosław

Klucze do oznacz.owad cz.XXVII Motyle zesz.36

1978

1083

Buszko Jarosław

Klucze do oznacz.owad cz.XXVII Motyle zesz.36

1978

1834

Buszko Jarosław i Z. Śliwiński

Klucze do oznaczania owadów Część .XXVII Motyle Zeszyt 10 i 11

1978

1821

Buszko Jarosław i Z. Śliwiński

Klucze do oznaczania owadów Część .XXVII Motyle Zeszyt 55-58

1978

1822

Buszko Jarosław i A. Skalski

Klucze do oznaczania owadów Część .XXVII Motyle Zeszyt 22-23

1980

1806

Buszko Jarosław

Klucze do oznacz.owad cz.XXVII Motyle zesz.53 f Sówki

1980

1833

Buszko Jarosław

Klucze do oznacz.owad cz.XXVII Motyle zesz.5 b

1981

1084

Buszko Jaros, Baraniak Edw

Klucze do oznacz.owad cz.XXVII Motyle zesz.17,18

1985

1085

Buszko Jaros, Baraniak Edw

Klucze do oznacz.owad cz.XXVII Motyle zesz.17,18

1985

1835

Buszko Jarosław i Z. Śliwiński

Klucze do oznaczania owadów Część .XXVII Motyle Zeszyt 54

1980

1807

Campbell W.V.

Stored Grain Insects and Thier Control

1962

1166

Capecki Z. I Gabryel B.

Ochrona lasu przed gryzoniami

1961

836

Ceranka Henryk

Obsluga i regulacja opryskiwaczy polowych

1996

1668

Chauvin Remy

Życie i obyczaje owadów

1966

1685

Chodyniecki Andrzej

Szkodniki żywności w przetwórstwie rybnym

1986

1723

Chrzanowski Andrzej

Masowe występowanie myszy polnych i sposoby walki z niemi

1926

1730

Chrzanowski Zbigniew

Badania nad orientacją myszy i kretów w labiryncie

1972

1909

Cichocka Elżbieta

Mszyce roślin sadowniczych Polski

1980

1214

Ciepielewska Kordan,Sądej

Zarys nauki o szkodnikach roślin uprawnych

1999

413

Connor Steven

Mucha

2008

642

Corrigan Robert M

Roden Control – A practical Guide For Pest Manager

2001

629

Czajkowska ZamorskDrchal

Choroby i szkodniki roślin rolniczych - atlas

1973

1230

Czajnik Lehnert, Lerczyński

Impregnacja i odgrzybianie w budownictwie (III)

1970

210

Czapliński Bog i Sulgostowska i Czapliń

Pasożyty ptaków tasiemce

1992

2089

Czerniakowski Z. Czerniakowski Zenon

Szkodniki zioł

2012

1777

Dąbrowski Zbigniew

Podstawy odporności roślin na szkodniki

1988

1647

Dehnel A. i Kamiński E.

Najpospolitsze gryzonie i sposoby ich zwalczania

1947

835

Dehnel A. i Kamiński E.

Najpospolitsze gryzonie i sposoby ich zwalczania

1947

2076

Demel Kazimierz Dr

Zwierzę i jego środowisko

1947

1325

Dembowski Jan

Dżdżownica

1933

1273

Diechtiar Marek

dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja. Wyd II PZWL

1954

827

Diechtiar Marek

Zarys dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji

1955

50

Dmoch Jacek

Rozprawy nauk.-Ocena lotniczych zabiegów na rzepak

1972

1211

Dobrzańscy Janina i Jan

Z życia mrówek

1958

158

Dominik Jan

Klucze do oznaczania owadów Cz. XIX Chrząszcze Zesz 87 Ogniczkowate

1954

1856

Dominik Jan

Owady szkodniki techniczne drewna

1955

1842

Dominik Jan

Klucze do oznaczania owadów Część XIX Chrząszcze Zeszyt 41 Kołatki

1955

1846

Dornung Eugen (Niemcy)

Deutsche Pflanzenschdlinge (język niemiecki)

1943

103

Doruchowski Grz i Hołownicki Ryszard

Przewodnik dobrej praktyki organizacji ochrony roślin + 2 płyty CD

2009

1951

Doruchowski Grzegorz i Godyń Artur

Poradnik Organizacja pokazów DPOOR

2009

1953

Draber-Mońko Agnieszka

Gzy Diptera – pasożyty ssaków Polski

1978

1081

Dubitsky AM / - А М ДУБИЦКИЙ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ГНУСОМ В СССР

1978

1885

Dyakowski B.

O zwierzętach żyjących w gruncie

1921

1811

Dyjeciński Jerzy

Szkodniki artykułów spożywczych

1964

148

Dyjeciński Jerzy

Szkodniki artykułów spożywczych

1967

1783

Dymowska Zofia

Komar i jego rola w przenoszeniu malarii

1947

208

Dziurzyński Adam

O życiu i budowie zwierząt

1938

1320

Dzwolak W. Ziajka S. Kroll

Dobra praktyka produkcyjna GMP w produkcji żywności

1999

155

Fabre J. H.

Szkodniki

1925

1137

Fabre J. H.

Szkodniki

1925

150

Fabre Jean Henri

Dziwy instyktu u owadów i pająków

1918

1941

Fabre J. H.

Dziwy instyktu u owadów i pająków

1948

1267

Fabre J i Bohuszewiczówna

Z życia owadów

1994

423

Fabre J i Bohuszewiczówna

Z życia owadów

1948

1136

Floericke Kurt Dr

Kafervolk (jęz. niemiecki )

1924

1246

Fox Carroll, Sullivan E.C.

A Comparative Study of Rat-Flea data for several NY

1925

1128

Fedosew W.F.

O gryzoniach – język rusyjski

1951

1732

Franz J.M. , Krieg A.

Biologiczne zwalczanie szkodników

1975

412

Frazier Claude Albel M.D.

Insect Allergy

1969

1886

Furmaga S. Smirnow W.

Jak zwalczać szkodliwe owady na wsi

1954

292

Gajda Tadeusz

Nadzór sanitarno -weterynaryjny nad żywnością - prawo

1979

1213

Gałecka B. Kmitowa K.

Zagadnienia zwalczania szkodników roślin

1954

1778

Gałecki Stanisław

Opryskiwacze i opylacze stosowane w ochronie roślin

1957

1337

Gałecki Stanisław

Opryskiwacze i opylacze w ochronie roślin

1961

1345

Gałecki Kabała Kochman W

Encyklopedia ochrony roślin

1963

1234

Gannuszkin M. Prof.

Podręcznik epizootiologii tłumaczył z rosyjskiego lek.wet. Z. Wojtatowicz

1955

1948

Gaven (McGaven) George

Insects Guide - Atlas owadów (język angielski)

1999

913

Gądzikiewicz Witold Dr

Metodyka Badań Higjenicznych

1925

1090

Gądzikiewicz Witold Dr

Dezynsekcja

1942

377

Gądzikiewicz Witold Prof

Podręcznik higieny ogólnej tom I wyd III

1946

438/1

Gądzikiewicz Witold Prof

Podręcznik higieny ogólnej tom II wyd III

1946

438/2

Gerstmeier Roland

Chrząszcze- rozpoznawanie i ochrona

1997

541

Gessen A. I.

Warunki sanitarne i higiena procesów technologicznych w przemyśle spoży

1954

1831

Gębicki Cezary Szwedo Jac

Atlas i klucz – Owady Polski

2000

574

Glaser T. i Suski Z.

Ochrona roślin ogrodniczych

1979

2064

Gliński Zdzisław i Jarosz Jan

Zarys immunologii owadów

1992

1914

Godyń Artur i Doruchowski Grzegorz dr

Poradnik Mycie opryskiwaczy

2009

1952

Golenia A, i Romankow W.

Choroby i szkodniki grochu i fasoli – komentarz do przeźroczy

1964

1718

Gołębiowska Zofia Dr

Szkodniki domu i spichrza

1950

34

Gołębiowska Z Prof.Nawrot

Szkodniki magazynowe

1976

394

Grabowski M. Jaskuła R. Pabis K.

Ilustrowana encyklopedia owadów i pajęczaków Polski

2012

1994

Gromadska Melityna

Owady szkodniki składów i produktów spożywczych

1953

157

Gromadska Melityna

Owady szkodniki składów i produktów spożywczych

1947

1117

Gromadska Melityna

Owady pożyteczne

1947

1470

Gromadska Melityna

Chrząszcze szkodliwe dla roślin

1949

1365

Gromadska Melityna

Owady szkodniki pól uprawnych

1952

931

Grotowska Helena

Mali mieszkańcy dużego domu

1932

1039

Gunn D.I. Stevens J.G.R.

Pesticides and human welfare (język angielski)

1976

375

Hadorn Ernst i Wehner Rudi

Zoologia ogólna wydanie III

1985

1312

Heintze Jerzy

Motyle Polski Atlas

1978

1815

Hill Dennis S.

Agricultral insect pest of the tropics and their control

1983

1889

Hinfner K. Csak Z.

Atlas chorób i szkodników ziemniaka (wydane tez w Budapeszcie)

1963

2053

Hinfner K. Homonnay F.

Atlas chorób i szkodników buraka cukrowego (wyd. Tez w Budapeszcie)

1966

1971

Hofmann Hel i Gerstmeier R

Owady – Rozpoznać – Podziwiać – Chronić

2001

609

Huszcz Mirosław

Nieproszeni goście naszych domów

1986

226

Huszcz Mirosław

Nieproszeni goście naszych domów

1986

1523

Ignatowicz Stanisław (PTE)

Wiadomości entomologiczne t. I, nr 2

1980

667

Ignatowicz Stanisław, Jan Boczek

Roztocze, szkodniki roślin i produktów przechowywanych bibliografia

1981

1972

Ignatowicz Stanisław Prof.

Postępy polskiej akarologii

2002

1975

Ignatowicz Stanisław Prof.

Postępy polskiej akarologii

2006

1976

Ignatowicz Stanisław Prof.

Ślimaki – Nieproszeni goście

2009

1851

Ignatowicz Stanisław Prof.

Szkodniki glebowe – Nieproszeni goście

2009

1852

Ignatowicz Stanisław Prof.

Rozkruszki w przechowywanych nasionach

2019

1679

Iwanowa Z.

Ochrona spichrzów, magazynów i przechowalni

1951

816

Jarecki Adam, Kwiatek K.

Procedura ochrony przed szkodnikami w przem spożywczym

2003

544

Janicki Józef, Stawicki Stan.

Szkodliwość rozkruszków i ich zwalczanie

1954

1283

Janicki Józef, Stawicki Stan.

Szkodliwość rozkruszków i ich zwalczanie

1954

1707

Janicki Kazimierz

Pestycydy, gleba, człowiek

1976

1291

Jankowski Franciszek doc. dr

Atlas chorób i szkodników tytoniu

1975

1944

Javorek Vladimir

Atlas chrząszczy,- Kapesni atlas brouku

1968

1095

K. B.

O wściekliźnie wydanie II

1906

985

Kacprzak Marcin

Choroby z nieczystości ludzkich

1945

207

Kadłubowski Rościsław

Zarys parazytologii lekarskiej

1983

1353

Kamiński E.

Ochrona roślin oleistych i włóknistych

1954

1212

Karczewska Irena

Strąkowce w kwarantannie roślin

1961

1281

Kargul Władysław mgr

Szkodniki wielożerne (komentarz do przeźrocza)

1964

1695

Karpiński Jan Jerzy

Co znalazłem pod korą szuszycy i Nasi sprzymierzeń

1949

1155

Karpiński Jan Jerzy

O naszych zwierzętach chronionych

1956

1558

Kasprowicz A.

Groźniejsze szkodniki i choroby drzew i krzewów i ich zwalcz.

1935

1183

Kawecki Zbigniew Prof.

Zoologia stosowana (wydanie II)

1982

666

Kelm Maria

Uwarunkowania występow. i szkodliwości entomofauny rzepaku

2000

1683

Kędzia Włodzimierz Prof.

Dezynfekcja w medycynie i farmacji

1977

1362

Kędzia Włodzimierz Prof.

Preparaty dezynfekcyjne i antyseptyczne zaw chloroheksydy

1979

365

Kierych Eugeniusz dr

Klucze do oznaczania owadów cz.XXIV Błonkówki zesz.22

1974

665

Kierych Eugeniusz dr

Klucze do oznaczania owadów cz.XXIV Błonkówki zesz.22

1974

2082

Kierych Eugeniusz dr

Katalog Fauny Polski Galasówkowate

1979

1089

Kinel, Krasuski, Noskiewicz

Owady krajowe przewodnik do określania rzędów

1927

212

Kinel Jan dr, Kuntze Roman

Chrząszcze i motyle krajowe, przewodnik do okreśania

1931

1056

Klausnitzer Bernhard

Ordung Coleoptera (język niemiecki)

1978

1888

Kleczkowski Alfred

Świat chorobotwórczych bakterii

1935 ?

1560

Klimaszewski Sędzimir Maciej

Klucze do oznaczania owadów Część XVII Zeszyt 3 Koliszki

1969

1817

Klimaszewski Sędzimir Mac

Świat owadów

1973

419

Kochman i Węgorek

Poradnik Ochrony Roślin 1960 wydanie III

1960

1349

Kochman i Węgorek

Poradnik Ochrony Roślin 1960 wydanie III

1960

1904

Koehler Witold

Owady

1925

1107

Koehler Witold

Owady

1925

149

Koehler Witold

Troilus luridus

1948

1225

Koehler Witold

Fauna mrówek Pinińskiego Parku Narodowego

1951

1672

Koehler Wit, Schnaider Zb.

Atlas owadów leśnych

1955

570

Koehler Wit, Schnaider Zb.

Owady naszych lasów

1972

1772

Konowrocki Aleksander

Maszyny i aparaty do ochrony roślin

1962

2088

Korzon Tadeusz Dr

Co to jest febra czyli gorączka zimnicza i jak jej ludzi

1919

981

Kosek Pawełek Kolbuszews

Podstawy mikrobiologiczne i epidemiologiczne w dezynfekcji

2002

530

Kostecki R. i Lipa J.J.

Zatrucia pszczół

1969

1489

Kostiw Michał

Sygnalizacja terminu zwalczania chemicznego mszyc na plantacjach ziemni

1990

1990

Козьмино

хранение зерна и зерновых продуктов

1956

1236

Krasucki Adam

Studja nad niezmiarką

1933

1642

Kreczmar A.

Gąsienice atlasik 121 rycin

1917

1030

Krieg Aloysius, tłum. J. Lipa

Wirusy stawonogów

1978

1174

Kroczyński Józef Dr hab.

Preparaty krajowe do dezynsekcji stosowane w higienie sanitar.

1973

146

de` Kruif Paweł

Łowcy mikrobów

1930

1530

de` Kruif Paweł

Łowcy mikrobów

1948

932

Kruszyński Leon

Najczęściej spotykane zarazy drobiu

1921

1184

Krycki W. opr.„Plague Stud

Zwalczanie szczurów i ich pasożytów zewnętrznych

1955

991

Krzemińska Gliniewicz Sa

Dom bez szkodników

1995

156

Krzywicki Mieczysław

Klucze do oznaczania owadów Część XXVII Motyle Zeszyt 60 Powszelatki

1970

1836

Krzywicka Hanna (redakcja)

Dezynfekcja szpitalna

1987

654

Kujawska Albertyna

Co to są zarazki chorobowe co to jest dezynfekcya

1914

370

Kujawska Albertyna

Owady – ogrodnicy

1928

224

Kulwieć Kazimierz

Chrabąszcz, jego życie i stosunek do człowieka

1902

1034

Kulwieć Kazimierz

Chrząszcze

1926

1096

Kuntze Roman

Krytyczny przegląd wiadomości o szkodliwych gryzoniach

1937

772

Kuryłło A.

Najgłówniejsze choroby buraka cukrowego i sposoby przeciwdzi

1931

1736

Kuźniecow B. A.

Towaroznawstwo skór surowych

1948

1031

Lentz Jan inż. Agr.

Najgłówniejsze szkodniki w rolnictwie ogrodnictwie i leśnictwie

1924

1621

Lentz Jan inż

Tępienie szkodników

1931

626

Leska Lucyna

Choroby przenoszone przez owady

1949

203

Lewandowska Cecylia

Zwierzęta budują

1952

1153

Lipa Jerzy Józefat Dr

Owady sprzymierzeńcy i wrogowie rolnika

1965

1444

Lipa Mikołaj i Rok Zenobiusz

Zwalczanie szkodników i chorób sadów i warzywników

1958

1717

Löbl Ivan dr

Klucze do oznaczania owadów Część XIX – Zeszyt 23

1970

1867

Lowbury Ayliffe, Geddes, W

Zakażenia szpitalne

1981

543

Luterek, Korczyński, Łabędzki, Kuźmińs

Entomologia leśna, materiały do ćwiczeń

1999

1937

Łabanowska Barbara i Gajek Dariusz

Szkodniki krzewów owocowych

2004

1891

Łabanowski Gabriel, Orlikowski,Sójka

Ochrona ozdobnych pnączy

2000

1980

Łabędzki Andrzej

Owady niszczące drewno dębów

1991

1518

Łabędzki Andrzej

Owady niszczące drewno sosny

1991

1519

Łaguna Stefan

Środki chemiczne stosowane w ochronie roślin deratyzacja

1952

22

Łęcki Wlodzimierz

Zabezpieczanie drewna

1987

368

Lowbury Ayliffe, Geddes, W

Zakażenia szpitalne

1981

543

Maeterlinck Maurycy

Życie mrówek

1947

1041

Maeterlinck Maurycy

Życie pszczół

1947

1042

Makowski Zygmunt

Zwalczanie szkodników i chorób drzew i warzyw

1948

1698

Malinowski Henryk

Badania nad opornością owadów na fotostabilne pyretroidy na p

1988

1610

Martini Julita

Klucze do oznaczania owadów Część XIV - Gryzki

1975

1816

Martini Julita

Klucze do oznaczania owadów Część XIV - Gryzki

1975

2039

Mascorvitch S. Stanley W. W.

Fluorine Compounds Useful in The Control of Insects

1942

1725

Masternak H. Wiech K.

Jaki to szkodnik jaka choroba

1988

1779

Masternak H. Wiech K.

Jaki to szkodnik jaka choroba

1994

1724

Mazur Sławomir

Klucze do oznaczania owadów Część XIX Chrząszcze Zeszyt 11-12 Gnilik

1973

1818

Mazur Sławomir

Klucze do oznaczania owadów Część XIX Chrząszcze Zeszyt 53 Przekraski

1975

1832

Meszaros Z. i Vojnits A.

Motyle i ćmy

1979

1429

Meudec Gerard Yves Prat Jean, Retourna

Choroby i szkodniki warzyw rozpoznawanie i zwalczanie

N n

1781

Michalska Zofia

Owady minujące białowieskiego parku narodowego

1976

1627

Mielnikow, Baskakow, Bokane

Chemia środków chwastobójczych i roślinnych hormonów wzro

1956

1696

Mierzejewska O.

Zwalczanie nicieni szkodników roślin uprawnych

1956

1163

Minkiewicz Stanisław

Współczesna organizacja entomologii stosowanej w Kanadzie

1937

1579

Miszczak M. Nawrocka B. Olszak R.

Ochrona roślin w pracowniczych ogrodach działkowych

1983

2022

Mokrzecki Zygmunt Prof.

Omacnica spichrzanka jej biologia szkody zrządzane przez nią

1931

1424

Moreton B.D.

Guide to British Insects język angielski

1958

1959

Moucha Josef

Motyle

1962

1098

Moucha Josef

Atlas Motyli

1979

11828

Mound Lauren Steve Brooks

Owady – mini encyklopedia

1996

537

Mroczkowski Maciej mgr

Klucze do oznacz. owadów Część XIX Chrząszcze Zeszyt 52 Skórniki

1954

1872

Mroczkowski Maciej

Klucze do oznacz. owadów Część XIX Chrząszcze Zeszyt 25 Omarlicowate

1955

1845

Mroczkowski Maciej

Klucze do oznacz. owadów Część XIX Chrząszcze Zeszyt 25 Omarlicowate

1955

1865

Mühle Erich, Frauenstein Käte, Schuman

Choroby i szkodniki traw pastewnych

1975

1892

Muesbeck and Krombein Ka

Hymenoptera of America Nord of Mexico Synoptic Catalog

1951

1235

Nagórski T. Dr

Jak walczyć ze szkodnikami w spichrzu

1953

1280

Nagy B. (redakcja)

Atlas szkodników i chorób roślin sadowniczych

1972

1841

Narkiewicz-Jodko T. Prof. Praca pod red

Szkodniki i choroby roślin warzywnych

1985

2049

Nawrocki Stanisław inż

Informator z zakresu dezynfekcji wody (wyd powielaczowe)

1962

274

Nawrot Jan Doc. Dr hab..

Klucz do rozpoznaw. stadiów larwalnych szkodników magazyn.

nn

1279

Nawrot Jan

Podstawy do zwalczania wołka zbożowego

1983

1680

Nawrot Jan i Chmielewski Wit

Nazwy roztoczy i owadów w literaturze polskiej z zakresie akaroentologii

1987

1762

Nawrot Jan i Chmielewski Wit

Nazwy roztoczy i owadów w literaturze polskiej z zakresie akaroentologii

1987

1973

Nawrot Jan Prof.

Owady – szkodniki magazynowe

2001

545

Niedbała Wojciech

Monografie fauny Polski - roztocza

1976

1792

Niemczyk Edmund

Dziubałek gajowy

1973

1227

Noskiewicz Jan i Puławski Wojciech

Klucze do oznaczania owadów Część XXIV Błonkówki - Grzebaczowate

1960

2078

Novak Vladimir

Atlas szkodników owadzich drzew leśnych

1975

1840

Nowicki Światosław

Gryzonie szkodliwe w rolnictwie i walka z niemi

1932

1729

Nowicki Światosław

Wrogowie i sprzymierzeńcy naszych lasów sadów i pól

1939

1537

Nunberg Marian Dr

Środki chemiczne do zwalcz. owadów w sadownictwie i warzyw

1929

1346

Nunberg Marian Dr.

Klucz do oznaczania ważniejszych szkodliwych owadów leśny

1935

1191

Nunberg Marian Dr.

Chrabąszcz i jego zwalczanie

1946

1427

Nunberg Marian Dr.

Cetyńce

1947

2074

Nunberg Marian Dr.

Klucz do oznaczania ważniejszych szkodliwych owadów leśny

1951

1194

Nunberg Marian Prof.

Najważniejsze szkodliwe owady leśne

1950

421

Nunberg Marian Prof.

Klucz do oznaczania ważniejszych szkodliwych owadów leśny

1951

1072

Nunberg Marian Prof.

Klucze do oznaczania owadów Część XIX Chrząszcze Zeszyt 99-100

1954

1853

Nunberg Marian Prof.

Klucze do oznaczania owadów Część XIX Chrząszcze Zeszyt 99-100

1954

2084

Nunberg Marian Prof.

Uszkodzenia drzew i krzewów leśnych przez owady

1964

1919

Nunberg Marian Prof.

Klucze do oznaczania owadów Część XIX Chrząszcze Zeszyt 65

1976

1843

Obarski Jerzy inż.

Szkodniki tytoniu i ich zwalczanie

1937

1669

Orłoś Henryk

Rozpoznanie i zwalczanie osutki sosnowej

1936

1342

Orłoś Henryk inż. leśnik

Grzyby szkodliwe w budynkach i na składach drewna

1950

1481

Orzeł Mieczysław, Sandner

Szkodniki wełny i ich zwalczanie

1955

161

Osmołowski G. Tłumacz Jerzy Lipa

Klucz do oznaczania szkodników na podstawie uszkodzeń roślin uprawny

1980

1782

Paramonow C. (Ukraina)

Szlunkowi owadi (żołądki owadów) (język ukrainski)

1940

363

Pezała Józef

Ziarno zbożowe w młynie

1950

162

Piekarczyk Krzysztof

Prognozy i sygnalizacja w ochronie roślin

1982

1962

Piotrowski Feliks

Zarys entomologii parazytologicznej

1990

573

Piotrowski Feliks

Stawonogi sprzymierzeńcy i wrogowie człowieka i

1999

607

Pławilszczikow N.

Klucz do oznaczania owadów

1972

1594

Pławilszczikow N. N.

Klucz do oznaczania owadów – język rosyjski

1950

1813

Pol Jerzy

Szkodniki spichrzowe i młyńskie

1949

160

Pol Jerzy

Szkodniki spichrzowe i młyńskie

1949

1378

Polakow Anisim A.

Dezynfekcja weterynaryjna

1982

1352

Poliński Jerzy Doc,dr (red.)

Podręcznik do zbierania i konserwowania zwierząt Zeszyt 1

1921

1114

Poliński Jerzy Doc,dr (red.)

Podręcznik do zbierania i konserwowania zwierząt Zeszyt 2

1926

1103

Poliński Jerzy Doc,dr (red.)

Podręcznik do zbierania i konserwowania zwierząt Zeszyt 2

1926

1106

Poliński Jerzy Doc,dr (red.)

Podręcznik do zbierania i konserwowania zwierząt Zeszyt 3

1928

1175

Poliński Jerzy Doc,dr (red.)

Podręcznik do zbierania i konserwowania zwierząt Zeszyt 4

1922

1244

Poliński Jerzy Doc,dr (red.)

Podręcznik do zbierania i konserwowania zwierząt Zeszyt 5

1923

1105

Poliński Jerzy Doc,dr (red.)

Podręcznik do zbierania i konserwowania zwierząt Zeszyt 5

1923

516

Poliński Jerzy Doc,dr (red.)

Podręcznik do zbierania i konserwowania zwierząt Zeszyt 6

1926

1164

Poliński Jerzy Doc,dr (red.)

Podręcznik do zbierania i konserwowania zwierząt Zeszyt 6

1926

1104

Poliński Jerzy Doc,dr (red.)

Podręcznik do zbierania i konserwowania zwierząt Zeszyt 7

1923

517

Popow Wasilij

Owady szkodniki magazynowe w Bułgarii (jęz. bułgarski)

1939

1237

Prökl Kazimierz i Kowalczewski J.

Polskie prawo sanitarne zbiór ustaw i rozporządzeń z lat 1918-1935

1935

1915

Prüffer Jan

Krótki zarys owadoznawstwa cz II szkodniki drzew owocowy

1923

366

Prüffer Jan

Budowa i życie owadów

1952

1791

Prüffer Jan

Owady szkodniki lasów iglastych

1953

1485

Prüffer Jan

Owady szkodniki lasów liściastych

1954

1623

Prüffer Jan, Sołtys Edward

Motyle ziemi chełmińskiej

1974

1673

Przyborowski Tadeusz

Szczury biologia i zwalczanie

1958

1825

Przyborowski T. Tyrakowski

Podręczne Vademecum Instruktora DDD

1968

49

Przybylak Zbigniew

300 ekosposobów na szkodniki i choroby

2019

2025

Pyenson Louis i Barke Harw

Laboratory manual for entomology and plant pathology

1981

1216

Ramade Francois

Świat mrówek

1968

147

Raska Karel doc.mud. (CZ)

Desinfekce desinsekce deratisace ( język czeski )

1953

118

Razowski Józef

Klucze do oznaczania owadów Część .XXVII Motyle Zeszyt 41b

1969

1809

Razowski Józef (redakcja)

Wykaz zwierząt Polski

1991

1179

Rees David

Insects of Stored Grain – A pocket Reference

1995

562

Reichholf-Riehm Helgard

Owady Leksykon Przyrod. Tłum z niem. Garbarczyk

1997

668

Remane Adolf

Życie społeczne zwierząt

1965

1158

Romankow-Żmudowska A.

Gryzonie i inne szkodliwe ssaki w ogrodach

1980

818

Romankow-Żmudowska A.

Nieproszeni goście w ogródku kret, norniki, zające .

1985

173

Rostafiński Józef Dr

Nauka o przyrodzie

1921

417

Rostand Jean

Insectes (jęz. francuski)

1936

1049

Rostand J. tłum Czartkowski

Owady

1946

669

Różański Lech

Vademecum pestycydów

1996

546

Rudnicki Adolf

Szczury

1932

205

Rusiecki Władysław Prof.

Higiena w zakładach żywienia zbiorowego

1956

1648

Rusiecki Władysław Prof.

Trucizny – zatrucia

1972

223

Ruszkowska Irena

Z doświadczeń nad zwalczaniem śmietki cebulanki

1937

1644

Ruszkowska Irena

Stonka ziemniaczana kolorowy dywersant

1946

869

Ruszkowski Jan

Śmietka ćwiklanka

1925

1735

Ruszkowski Jan

Z obserwacyj nad Niezmiarką paskowaną oraz jej pasorzytami

1927

1636

Ruszkowski Jan

Z badań nad muchami zbożowemi w Poznaniu w latach 1921/27

1928

1755

Ruszkowski Jan

Rocznik Ochrony Roślin cz B - Szkodniki Roślin

1933

1203

Ruszkowski Jan

Wykaz alfabetyczny łac-pol nazw gatun szkodników rośl użytk

1960

1146

Ruszkowski Jan

Rozmieszczenie ważniejszych szkodników roślin uprawn w Pols

1937

1589

Ruszkowski,Zweigbaumówna

Stan zdrowotności roślin uprawnych w Polsce w roku 1937

1938

1738

Ruszkowski Jan

Fauna roślinożerna łanów zbożowych w Polsce w okr. 1919-39

1950

1671

Rybicki Stanisław

Zwalczanie szczurów i myszy

1954

806

Rybicki Stanisław

Organizacja i czynności brygad deratyzacyjnych

1954

273

Rybicki Stanisław

Organizacja i czynności brygad deratyzac. + uwagi w tekscie

1954

1490

Rybicki Stanisław (redakcja)

Vademecum dezynfektora dezynsektora i deratyzatora

1955

145

Rybicki Stanisław (redakcja)

Vademecum dezynfektora dezynsektora i deratyzatora (wyd II)

1956

272

Rybicki Stanisław (redakcja)

Vademecum dezynfektora dezynsektora i deratyzatora (wyd II)

1956

1657

Sagan L.

Przyczynek do badań nad drobnymi ssakami Beskidu Śląskiego

1950

1341

Sandner Henryk

Owady szkodniki spichrzów i magazynów

1961

1285

Sandner Henryk

Biologiczne metody zwalczania szkodników

1966

1675

Sandner Henryk

Mały słownik zoologiczny – owady

1979

576

Schille Fryderyk

Fauna motyli Polski (tom II)

1931

1670

Schnaider Zbigniew

Korowiec sosnowy

1972

1151

Schnaider Zbigniew

Klucze do oznaczania owadów Polski Część XXVII zeszyt 10 i 11 Buszko

1978

2038

Sekutowicz Stanisław

Gady i płazy

1938

1596

Siemaszko Wincenty

Studja nad grzybami owadobójczemi Polski

1937

982

Simm Kazimierz Dr

Muzeum przyrodnicze

1924

1515

Simm Kazimierz Dr

Entomologia cz.I morfologia,anatomia, zwalczanie .

1924

705

Simm Kazimierz Dr

Entomologia cz.II z uwzględnieniem szkodników rolniczych

1925

670

Simm Kazimierz Dr

Entomologia Cz. I oraz Cz. II razem oprawione

1925

1269

Simm Kazimierz Dr

Przyczynek do znajomości niezmiarki

1937

1645

Simm Kazimierz Dr

Szkodniki w spiżarni

1940

225

Simm Kazimierz Dr

Mole i inne szkodniki w mieszkaniu

1940

424

Simm Kazimierz Dr

Zwierzęce szkodniki muzeów

1949

1145

Simm K. Skuratowicz Wacław

Z badań nad masowym pojawem gryzoni poln na ziem zachodni

1950

1751

Skupieński F. X. Doc. Dr

Grzyby domowe i inne szkodniki budulca oraz metody

1937

1268

Skuratowicz Wacław

Szkodliwe gryzonie i ich zwalczanie

1954

204

Skuratowicz Wacław

Szkodliwe gryzonie i ich zwalczanie

1954

1383

Skuratowicz Wacław

Gryzonie. Biologia i zwalczanie gat. szkodliwych (wyd. II)

1961

86

Skuratowicz Wacław

Gryzonie. Biologia i zwalczanie gat. szkodliwych (wyd. III)

1963

823

Sláma K. , Romaňuk M. , Šorm E.

Insect Hormones and Bioanalogues (język angielski)

1974

1887

Sokołowski Jan

Wpływ kilku substancji na rozwój nowotworu Ehrlicha u myszy

1947

2077

Sołowiew W.W.

O domowych gryzoniach – język rosyjski

1929

1733

Sołtys Edward

Owady szkodniki warzywnika

1952

1484

Sołtys Edward

Owady szkodniki sadów

1953

1177

Sołtys Edward

Owady pożyteczne

1955

154

Soszyński Bogusław

Znacz. Gospodarcze systemat, anatom. i biologia szkodnik. mag

1984

1663

Spiess Ludwik i Syn

Groźba plagi gryzoni i walka z niemi

1934

1274

Stach Jan Prof.

Owady bezskrzydłe – apterygota

1951

209

Stach Jan Prof.

Klucze do oznaczania owadów cz III i V Pierwogonki Widłogo

1955

1087

Stach Jan Prof.

Klucze do oznaczania owadów cz II Skoczogonki

1955

1855

Stach Jan Prof.

Klucze do oznaczania owadów cz III i rybiki cukrowe

1955

1745

Stach Jan Prof.

Klucze do oznaczania owadów cz III i V Pierwogonki Widłogo

1955

1854

Stachyra Tadeusz

Szkodniki przechowalni ziół, suszonych warzyw i owoców

1951

1231

Stachyra Tadeusz

Ochrona roślin a ochrona przyrody

1975

1956

Stanek V. J.

Wielki atlas owadów

1984

418

Stelzer Gottfried Prof.

Choroby i szkodniki roślin pokojowych

1993

1674

Stramski Zygmunt

Chemiczne środki prod krajowej do ochrony drewna i odgzybian

1994

1719

Strawiński Konstanty Dr

Tępienie szkodników roślin uprawnych

1931

936

Strawiński Konstanty Dr

Tępienie szkodników roślin uprawnych

1931

1307

Strawiński Konstanty Dr

Walka z chorobami i szkodnikami roślin

1937

979

Strawiński Konstanty Dr

Ochrona sadów przed chorobami i szkodnikami

1937

1308

Strawiński Konstanty Dr

Poradnik Ochrony Roślin – Rolnik Postępowy

1943

1637

Strawiński Konstanty Dr

Walka z chorobami i szkodnikami roślin (wyd. IV)

1948

1111

Strojny Władysław

Spotkania z owadami

1971

1482

Strokowska Wanda

Mały atlas motyli i gąsienic

1926

1032

Strzelczyk, Karbowska-Bere

Drobnoustroje i owady niszczące zabytki i ich zwalczanie

2004

1172

Sumiński Piotr Dr

Borsuk (monografia)

1989

1903

Studziński Andrzej

Piętnówki w Polsce

1979

1844

Syrowatka Tadeusz

Zagadnienia dezynsekcji

1986

794

Szczerbinowski tłum Werner

Wrogowie i przyjaciele człowieka w świecie owadów

1954

1144

Szczerbinowski tłum Werner

Wrogowie i przyjaciele człowieka w świecie owadów

1954

1631

Szelęgiewicz Henryk Prof.

Mszyce szkodniki roślin wektory chorób- bibliografia światowa

1969

1761

Szelęgiewicz Henryk Prof.

Klucze do oznaczania owadów Część XVII Pluskwiaki Zeszyt 5a mszyce

1978

1866

Szelęgiewicz Henryk Prof.

Mączliki

1979

1082

Szmidt A. i Luterek R.

Entomologia Leśna (skrypt AR w Poznaniu dla studentów)

1974

683

Szokalski Kazimierz Dr

O Dezynfekcji

1915

824

Szujecki Andrzej

Ekologia owadów leśnych

1980

420

Szujecki Andrzej

Ekologia owadów leśnych

1983

1521

Szukiel Eleon. Misiewicz J.

Ochrona lasu przed drobnymi gryzoniami

1991

958

Szulczewski Jerzy

Błonkówki Wielkopolskiego Parku Narodow cz III pszczołowate

1948

1527

Szumakowa - ZSRR

Biologiczne środki ochrony roślin wydanie w języku rosyjskim - Moskwa

1974

1974

Szymański Wacław

Skład chemiczny i właściwości karbolineów sadowniczych

1937

1638

Szymczakowski Wacław

Klucze do oznaczania owadów Część XIX zeszyt 14

1969

1819

Śliwa Edmund

Brudnica mniszka

1973

1154

Ślipiński Stanisław dr

Klucze do oznaczania owadów Część XIX zeszyt 57 spichrzele

1983

1902

Ślusarski W.

Szczur gryzoń wojujący

1950

655

Tarasiewicz Hipolit

Sztuka budowania u zwierząt

1900

1033

Tarczyński Stefan

Pasożyty zewnętrzne

1949

1152

Tarnawski Dariusz I Buhholz Lech.

Klucze do oznaczania owadów Część XIX zeszyt 34 b

2008

2094

Tarwid Kazimierz

Muchówki mieszkaniowe

1935

983

Tarwid Kazimierz

Wstęp do rozmieszczenia głębinowych larw jezira wigierskiego

1939

1646

Terlecki Emil

Owady szkodniki książek i ich wrogowie

1958

468

Toll Sergiusz

Klucze do oznaczania owadów Część XXVII Zeszyt 39-40

1956

1869

Toll Sergiusz

Klucze do oznaczania owadów Część .XXVII Motyle Zeszyt 6

1959

1808

Trawiński A. Dr

Plaga szczurów ze stanowiska higieny

1931

1323

Trześniak Piotr

Podręcznik łowienia wyder, kun, tchórzy, nurek, lisów, borsuk

1933

1276

Turicz M.Ł. i Sołowjew W.W.

Dezynfekcja Dezynsekcja i Deratyzacja

1954

1516

Tyralik Stanisław

Szkodniki w gospodarstwie i sposób ich tępienia

1927

159

Vance Robert

Cennik potrzasków- Price guide to collectior antique traps 4-edition 1999

1999

1799

Wagner Stanisław

Choroby zakaźne -zaraźliwe objęte ustawą u zwierząt domowy

1908

1319

Warchałowski Andrzej

Klucze do oznacz. owadów Część XIX Chrząszcze Zeszyt 94c Stonkowate

1978

1820

Wardle R. Buckle P. Prof.

Zasady walki z owadami tłum. Keler Stefan Dr

1930

1092

Wasilewski M. tłum Bilecki

Ochrona zwierząt gospod. przed bronią masowego rażenia

1975

1135

Wasina Alewtina (Kaszak A)

Wykorzystanie roślin do zwalczania szkodników w sadach

1987

367

Ważny Jerzy Dr inż.

Oznaczanie grzybów domowych – przewodnik – atlas

1963

1091

Weber Herman

Grundriss der Insektenkunde język niemiecki

1954

1363

Wengris Janina

Mucha

1949

797

Węgorek Władysław Prof.

Nauka o szkodnikach roślin

1972

2065

Węgorek Władysław Prof.

Nauka o szkodnikach roślin Część I wydanie I

1970

2016

Węgorek Władysław Prof.

Nauka o szkodnikach roślin Część II wydanie III

1972

2017

Wierzejski Robert

Świat zwierząt bezkręgowych Zoologia część I z 36 rysunkami

1902

1524

Wigglesworth Vincent B.

Życie owadów

1977

422

Wigglesworth Vincent B.

Życie owadów

1977

1206

Wiliński Mieczysław Dr

Szkodniki i choroby ziemniaków (tekst do przeźroczy)

1963

1693

Wiliński Mieczysław Dr

Choroby i szkodniki roślin motylkowych (tekst do przeźroczy)

1965

1694

Wilson E. O.

Społeczeństwa owadów

1979

411

Winkler Josef R.

Mały atlas chrząszczy (wyd II)

1997

561

Wiśniowski Kazimierz

Towaroznawstwo zbożowe

1964

152

Wojdyła Zbigniew

Ukąszenia owadów i zwierząt jadowitych

1994

1861

Wojtusiak Janusz dr

Klucze do oznaczania owadów Część XXVII Zeszyt 9

1972

1907

Wojtusiak Janusz dr

Klucze do oznaczania owadów Część XXVII Zeszyt 7 -8

1976

1868

Wrotek Katarzyna

Ukąszenia owadów

2009

1018

Wrzesiński Szymon

Epidemie w dawnej Polsce

2011

1005

Wyrobek Emil

Ważniejsze owady krajowe i zagraniczne tudzież łatwe

1910

990

Zabłocka Wanda doc.dr

Grzyby pasożytne

1950

1045

Zabłocki Bernard Dr

Krótki podręcznik praktyki dezynfekcyjnej

1945

364

Zaćwilichowski J, Pruffer J.

Krótki zarys owadoznawstwa IV cz. zbóż,owocow,warzyw,leśn

1923

1266

Zamorski Czesław

Materiały do zajęć specjalizacyjnych z fitopatologii cz. III

1990

1229

Zarzycka H. I Kamiński E,

Atlas chorób i szkodników roślin oleistych – tłumacz z jęz czeski

1968

1770

Zasadowski A., Garwacki St.

Weterynaryjne aspekty zatruć pestycydami

1994

1687

Ziarkiwicz T. Miczulski B.

Skrypt do ćwiczeń z entomologii rolniczej

1971

1233

Złotorzycka Jadwiga Dr

Klucze do oznaczania owadów Polski – Wszoły - 1

1972

414

Złotorzycka Jadwiga Dr

Klucze do oznaczania owadów Polski – Wszoły - 1

1972

2057

Złotorzycka Jadwiga Dr

Klucze do oznaczania owadów Polski – Wszoły - 3

1972

415

Złotorzycka Jadwiga Dr

Klucze do oznaczania owadów Polski – cz. XV Wszoły - 5

1978

1086

Złotorzycka Jadwiga Dr

Klucze do oznaczania owadów Polski – cz. XV Wszoły - 5

1978

2093

Żabiński Jan

Karaluch

1931

657

Żabiński Jan

Karaluch

1931

1046

Żółtowski Zbigniew

Entomologia sanitarna – Muchówki

1956

916

Żurańska,SadejCiepielewska

Wybrane zagadnienia z entomologii rolniczej

1990

1217

Żydłowicz W.

Zwalczamy gryzonie w polu i obejściu

1951

819

WYDAWNICTWA ZWIĄZANE Z DEZYNFEKCJĄ DEZYNSEKCJĄ I DERATYZACJĄ

AgrEvo

Informator o produktach firmy AgrEvo

1999

231

AGROCHEM

Informator chemicznych środków ochrony roślin

1965

1697

Agromet – Pilmet

Plecakowy opryskiwacz ręczny „sano-2” instrukcja obsługi

1975

391

Agromet – Pilmet

Plecakowy opryskiwacz ręczny „sano-2” instrukcja obsługi

1986

392

AGROPEST w Łodzi

Taryfikator kwalifikacyjny robotników Zakładu Zwal.Szkodnik

1977

1289

AGROPEST w Łodzi

Preparaty chemiczne

1964

1286

AGROPEST w Łodzi

Przepisy techniczne (tymczasowe)

1964

1652

AGROPEST w Łodzi

Instrukcja BHP dla kier. Barki w/s fumigacji bromkiem metylu

1965

1294

AGROPEST w Łodzi

Instrukcja bezpiecz, przy transporcie materiałów niebezpieczn.

1984

1292

AGROPEST w Łodzi

Instrukcja bezpiecz, przy transporcie materiałów niebezpieczn.

1984

1653

AGROSIMEX

Katalog – oferta handlowa

nn

1681

Arcta w Warszawie

Owady atlasik kieszonkowy 129 rysunków na 12 tablicach.

1925

1080

Arefa-Ardis-Apestpol

Zagadnienia zwalczania szkodników sanitarnych (kurs dla lekarzy wet)

2001

1917

"AZOT" Zakłady Chemicz.

Walka chemiczna z chorobami i szkodnikami

1938

908

BASF

Najlepsza praktyka kontroli mrówek – przewodnik po środkach

Nie znany

1979

BAYER

Katalog mrówek i preparatów do ich zwalczania

2006

1676

BAYER

Jagodowe bez tajemnic fungi, herbi, insektycydy katalog prod. I term. stos

2007

1978

BAYER

Sady bez tajemnic – fungicydy insektycydy katalog produktów i term. stos

2009

1977

BAYER

Ochrona składowanego ziarna Przewodnik krok po kroku

2014

1896

Best – Pest

Biuletyn informacyjny 1 X 1999

1999

1386

Best – Pest

Biuletyn informacyjny wrzesień 2004 nr 1 Certyfikat TUV dla Veny

2004

1957

Biuro wydawnic. KDW W-wa

Opylacz Wawel P16/0 Instrukcja obsługi

1972

1457

Centr. Zarząd Techn. Obsł. Rol

Instr. Badań Kwalifikacyjnych opryskiwaczy ciągnikowych

1976

1526

C.K, Ministerstwa Rolnictwa

Brudnica mniszka jej sposób życia i jej tępienie

1891

1343

DEGESH

Folder o stosowaniu Phostoxinu

1971

1298

Dziennik Ustaw Państwa dla K

W spraw.koncesji dla osób trujących szczury w sposób zawodow

1874

1450

Dziennik Urzędowy nr 46

Amstblatt o zwalczaniu cholery na Śląsku

1831

1705

Dziennik Urzędowy nr 32

Amstblatt o zwalczaniu cholery na Śląsku

1831

1709

Dziennik Urzędowy Nr 28- dodatek

Amstblatt o zwalczaniu cholery na Śląsku

1831

1715

F.M.C.

ProStore Instrukcja stosowania preparatu (jęz.ang)

NN

374

FUMIGATION SERVICE & SUPPLY

Product Guide

1995

1967

FUMIGATION SERVICE & SUPPLY

Folder Międzynarodowej Konferencji o fumigantach w 2014 r w Krakowie

2014

1986

INCO

Środki chemiczne do walki z grzybem domowym i owadami

1955

1716

INCO

Środki chemiczne do walki z grzybem domowym i owadami

1959

1639

Insects Limited Inc.

Pest Monitoring Software – Quick Start 1

1992

1162

Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

Ostre zatrucia Pestycydy Tom 2

1999

1955

Inst. Ochrony Roślin dr Bojarski

Ruchome tabele do sporządzania cieczy użytkowych w ochronie roślin

1972

2021

Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu

Substancje biologicznie czynne i zawierające je śor

2000

393

Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu

Strategia chemicznego zwalczania stonki ziemniaczanej w Polsce

2003

1963

Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu

Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2006/2007 dot. Zwalczania szkodników

2006

1982

Instytut Przemysły Mięsnego i

Mycie i dezynfekcja w prod. i przetwórstwie mięsa (konferencja)

1996

1677

Inatytut Przem. Organicznego Pszczyna

Seminarium naukowe substancje naturalne w zasosowaniu ochrony roślin

1995

1954

Inatytut Przemysłu Organicz

Konferencja Naukowa - Pestycydy a ochrona środowiska

1997

1250

Instytut Sadownictwa Skiern

Co nowego w sadownictwie

1976

1228

Krajowa Rada Ogrodów Działkowych

Pozachemiczne metody ochrony roślin (praca zbiorowa)

1979

2052

Killgerm

Przewodnik po owadach

2010

1666

Laboratorium Chem. Tarnów

Walka z plagą szczurów część I Sposoby i środki tępienia.

1933

1129

Laboratorium Chem. Tarnów

Szczur przenośnikiem chorób zakaźnych

1933

2075

Lubel Zak.Sprz.Rol"Lechia"

Instrukcja obsługi Opryskiwacz LECH B P009

1970

1061

Ministerstwo Obrony Narod.

Przepisy Sanitarno-Higieniczne w wojsku.

1948

984

Ministerstwo Obrony Narod.

Instrukcja wojsk chemicznych odkażanie, dezynfekcja, dezynsek

1960

1375

Minister. Przem. Chemicznego

Środki chemiczne do zwalczania chorób i szkodników roślin

1952

1435

Minister. Rolnic. i Reform Rol

Ustawa o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych

1945

1476

Minister. Rolnic. i Reform Rol

Ustawa o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych

1945

1803

Ministerstwo Rolnictwa

Ochrona budowli wiejskich przed grzybami i owadami.

1955

1374

Minister. Rolnic. Dep. Prod.Ro

Choroby szkodniki i chwasty polskiej listy kwarantannowej

1969

1706

Ministerstwo Zdrowia

Instrukcja w sprawie wykonywania dezynfekcji. i deratyzacji.

1935

837

Ministerstwo Zdrowia

Instrukcja dla kolumn przeciwepidemicznych

1946

293

Ministerstwo Zdrowia

Instrukcja o dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.

1948

29

Ministerstwo Zdrowia

Wytyczne wykonywania dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji

1955

1655

Ministerstwo Zdrowia

Program kursu DDD dla 2 letniej szkoły instruktorów higieny

1957

519

Ministerstwo Zdrowia

Program kursu dla dezynfektorów

1965

520

Ministerstwo Zdrowia

Program nauczania DDD dla pomaturalnego studium

1970

521

Ministerstwo Zdrowia

Kryteria zdrowotne środowiska DDT i jego pochodnne

1984

206

Ministerstwo Żywno. Londy

Infestation control rats and mice

1946

1127

Nasz Rzepak

Informaror Kraj. Zrzesz.Prod. nr 2/2020 Rozkruszki w nasionach i ich zwal

2020

1968

NM Agro Poland

Reklama preparatu Trebon Mega 20 WP

2005

1958

N N

Die Rattenbertilgung

1915

1130

n.n.

Program kursu kwalifikacyjnego dla dezynsektorów.

1983

522

P.C.K.

Podręcznik szkolenia drużyn sanitarnych PCK III stopnia

1955

1710

PIORiN

Nie tylko plony potrzebują ochrony, Inicjatywa przeciwko nielegalnym pest

2008

1969

Polska Akademia Nauk Wydział V

Materiały z konf. Niekonwencjonalne metody walki ze szkodnikami

1990

1918

Polskie Towarz. Entomologi.

Entomologicz Polskie Pismo Entomologiczne

1986

1079

PSPDDiD

Pierwsza konferencja DDD

1997

560

PSPDDiD

Biuletyn DDD Nr 3/96 (5)

1996

1393

PSPDDiD

Program kursu "Deratyzacja" (II stopień)

1999

559

PSPDDiD

Program kursu podstawowego DDD

1999

1916

PSPDDiD

Zwalczanie szkodników Sanitarnych w świetle integracji z Unią Europejską

2004

1894

PSPDDiD

Materiały na kurs II stopnia w zakresie deratyzacji

2005

1664

Radzieckie wydawnictwo

Instrukcje zwalczania szkodników zapasów zboża, mąki i płatków zbożowy

1965

1962

Roussel Uclaf

Deltamethrin – monografia substancji (jęz. ang)

1982

373

S G G W – Mordzińska Jolanta Maria

Praca Doktorska – badania nad patogenicznością nicieni dla karaczana wsch

1995

1895

S G G W - Piechocka Maria

Praca magisterska -Zastosow,pułapek feromonowych

1997

1255

Stow.NaukTech Inż TechRol

Dodatnie i ujemne aspekty chemicznej ochrony roślin .

1970

1226

TEREBENTHEN. S.A.

Jesienne i zimowe oczyszczanie sadów i walka z mszycami w le

1936

1431

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Problemy ochronby roślin na terenach zurbanizowanych-Mater. konferencyj

2010

1984

U.S. Departamant of Agricul

Stored Grain Pests

1955

1678

U.S. Departamant of Agricul

Stored – Grain Insects

1978

1165

Wydawnictwo radzieckie

Wytyczne dotycz. określania chrząszy i kleszczy w sadach Jałta

1980

1238

Wydawnictwo „RUCH”

Chrząszcze - zestaw 9 pocztówek

1968

1065

Wydawnictwo „RUCH”

Owady wodne - zestaw 9 pocztówek.

1968

1066

Wydawnictwo „RUCH”

Owady błonkoskrzydłe - zestaw 9 pocztówek

1968

1067

Wydawnictwo „RUCH”

Owady muchówki - zestaw 9 pocztówek

1969

1069

Spółdz „Zycie gospodarcze”

Wskazówki o zwalczaniu wołka zbożowego i innch szkodnik.

1948

401

Themar Import - Eksport

Wiadomości DDD wyd. I Listopad 1997

1997

1387

Themar Import - Eksport

Wiadomości DDD wyd. II Grudzień 1997

1997

1388

Themar Import - Eksport

Wiadomości DDD wyd.IV Luty 1999

1999

1389

Themar Import - Eksport

Wiadomości DDD wyd. V wiosna 2001

2001

1390

Themar Import - Eksport

Wiadomości DDD VI zima 2001

2001

1391

Themar Import - Eksport

Szkodniki magazynowe

2000

959

URANIA

Produkt – Information 2000 (jęz niem)

2000

395

Weterynaria

Wiadomości weterynaryjne - rocznik osiemnasty – (rok 1936 )

1936

949

Wieś Jutra/red/art/Ignatowic

Środki ochrony roślin a ochrona środowiska w integracji z U.E.

2003

1218

Woj. Stacja Kwaran i Ochro

Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin

1995

605

Wytw.Sprz.Komun Rzeszów

Instrukcja Obsługi Pulsopyl typ P-1

1963

998

Zarząd Lasów Państwowych Wrocław

Zabezpieczenie lasu przed szkodami od zwierzyny Zarządz do użyt służbow

1958

2098

Z-d Zwal. Szkod Zboż-Młyn

Przepisy Techniczne (do użytku służbowego)

1974

930

Z-dy Zwal Szkod Zboż-Mączn

Przepisy Techniczne wyd II (do użytku służbowego)

1974

1654

I N N E E K S P O N T Y

Ewa Mrozek uczeń klasy X

Album – ssaki – gryzonie rodzime (rok przypuszczalnie)

1950

425

WYKAZ TYTUŁÓW W KSIĘGOZBIORZE MUZEUM DDD

zebranych alfabetycznie według nazwiska autora ,

na dzień 25 maja 2024 roku

W dniu tym dodano ostatni eksponat nr 2099 pasożyty

Stan biblioteki; książek 492. wydawnictw 258

.

AUTOR

TYTUŁ

ROK

WYDANIA

Nr W

EWIDENCJI

N.N. wydanie Paryż

HISTOIRE NATURELLE (starodruk)

1764

1580

Adolph Witold

Świat mrówek

1933

923

Adolph Witold

Pająk – Tkacz inżynier i myśliwiec

1934

1539

Al-Gboory Ibrahim - Irak

Studia taksonomiczne nad roztoczami w centralnym Iraku

1989

1249

Altman Horst/ Garbarczyk

Rośliny trujące i zwierzęta jadowite

1993

542

Amann Gottfried

Owady leśne Atlas najbardziej znanych chrząszczy (jez.niem)

1941

1240

Anigstein Ludwik doc. UJP

Wesz, szczur a dur plamisty zeszyt 4

1937

1943

Anusz Zbigniew Prof.

Mikrobiologia i parazytologia lekarska

1990

151

Babecki J mjr i Szulc G. mjr

Szczur i walka z nim -"Wydawnictwo. Lekarza Wojskowego"

1926

1324

Babilas W. Kagan F. Piekarczyk K.

Poradnik Ochrony Roślin

1983

2099

Bańkowska Regina dr

Klucze do oznaczania owadów Część XXVIII Zeszyt 33 Muchówki

1973

2097

Bartoś J Pulpdn J Verner P

Boj Proti Skladistnim Skudcum (język czeski)

1961

677

Bateman A. James

Animal traps & trapping (język angielski) „biblia traperów“

2003

1800

Bayger J. A.

Klucz do oznaczania płazów i gadów

1937

1187

Berber M.A. Chicago

Szybkość namnażania Bacillus Coli

1908

1173

Berndt, Eichler, Wiśniewski

Bibligrafia mrówki faraona

1982

1219

Berdowski J. i Filip Berd

HACCP w teorii i w praktyce

2007

388

Bereś Paweł Krystian

Omacnica prosowianka bez tajemnic

2016

1776

Blank-Weissberg Stefan

Pływak z uwzględnieniem chrabąszcza i niektórych

1928

1182

Błeszyński Stanisław

Klucze do oznaczania owadów Część XXVII Zeszyt 45b

1956

1805

Błeszyński Stanisław

Klucze do oznaczania owadów Część XXVII Zeszyt 45b

1956

2027

Boczek Jan

Roztocze szkodniki roślin i produktów przechowywanych

1966

1773

Boczek Jan

Ekologia szkodnikó i przyczyn ich masowych pojawów

1975

1239

Boczek Jan Prof.. Redakcja

Zeszyt do ćwiczeń z entomologii stosowanej

1980

1232

Boczek Jan Prof.. Redakcja

Ćwiczenia laboratoryjne z entomologi stosowanej

1983

1215

Boczek Jan Prof.. Redakcja

Ćwiczenia laboratoryjne z entomologi stosowanej

1983

1983

Boczek Jan mgr

Klucz do określania roztoczy występujących w magazyn

1956

1282

Boczek Jan Prof.

Nauka o szkodnikach roślin uprawnych / podręcznik

1988

1220

Boczek Jan Prof.

Owady i ludzie

1990

153

Boczek Jan Prof.

Nauka o szkodnikach roślin uprawnych / podręcznik z autografem autora

1995

1890

Boczek Jan Prof.

Diagnostyka szkodników roślin i ich wrogów naturalnych

1996

604

Bohuszewiczówna Zofia

W świecie owadów przekład H. Fabre

1925

1071

Bohuszewiczówna Zofia

Służba zdrowia w świecie owadów

1938

1190

Bohuszewiczówna Zofia

Służba zdrowia w świecie owadów

1948

213

Bojanowska Anna

Nowe zdobycze w dziedzinie deratyzacji

1955

992

Bojarski Paweł

Żywność i jej zabezpieczenie

1947

1293

Bond E.J.

Zwalczanie owadów metodą gazowania

1989

410

Bond E.J.

Zwalczanie owadów metodą gazowania

1989

1658

Bończak Jerzy płk dr hab.m

Epidemie w armiach krótki zarys historyczny

1973

1004

Borbely F. Dr

Toksykologia związków chemicznych stosowanych w ochronie

1965

369

Borecki Zbigniew

Fungicydy stosowane w ochronie roślin

1984

1682

Borodzik Feliks

Wstęp do technologii prac agrolotniczych

1983

416

Borowiec Lech dr

Klucze do oznacz. cz.XXVIII Wpleszczowate zesz77

1984

1088

Borowski Zbigniew

Wpływ drapieżnictwa na dynamikę populacji gryzoni

2011

935

Brauns Adolf

Owady leśne tom 1 i 2

1975

2.01.1520

Brodniewicz Aleksander Dr

Przyczynek do zagadnienia szczuroszczelności stary

1948

40

Brodniewicz Aleksander Dr

Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deratyzacja. egz.autorski

1957

807

Brodniewicz Aleksander Dr

Przewodnik do ćwiczeń z higieny 3 tomy (na powielaczu)

1968

921///

Brzeziński Mieczysław

Owady i ich znaczenie w gospodarstwie

1917

1161

Brzeziński Mieczysław

Owady i ich znaczenie dla człowieka (IV) okład miękkka

1922

172

Brzeziński Mieczysław

Owady i ich znaczenie dla człowieka (IV) okład twarda

1922

1100

Buckley B. Arabella

Życie owadów , tłumaczyła Marja Arct-Golczewska

1911

1077

Bukowski J. Bilek M. redak

Od królewskich edyktów do Inspekcji Sanitarnej

2007

684

Bulanda Małg. dr i Prof. Heczko Piotr

Kontrola Zakażeń Szpitalnych

~2004

1893

Buraczewski Kroczyński i Szwedziński

Pestycydy środki higieny sanitarnej Informator tom3*

1986

211

Burakowski Bolesław dr

Klucze do oznacz.owadów Polski cz.XIX chrząszcze

1976

1554

Burdajewicz St. Glaser Tadeus

Atlas chorób i szkodników roślin ozdobnych

1978

1643

Burt Jonathan

Szczur

2006

641

Buszko Jarosław

Klucze do oznacz.owad cz.XXVII Motyle zesz.38 Rozstrzępiaki

1977

2083

Buszko Jarosław

Klucze do oznacz.owad cz.XXVII Motyle zesz.36

1978

1083

Buszko Jarosław

Klucze do oznacz.owad cz.XXVII Motyle zesz.36

1978

1834

Buszko Jarosław i Z. Śliwiński

Klucze do oznaczania owadów Część .XXVII Motyle Zeszyt 10 i 11

1978

1821

Buszko Jarosław i Z. Śliwiński

Klucze do oznaczania owadów Część .XXVII Motyle Zeszyt 55-58

1978

1822

Buszko Jarosław i A. Skalski

Klucze do oznaczania owadów Część .XXVII Motyle Zeszyt 22-23

1980

1806

Buszko Jarosław

Klucze do oznacz.owad cz.XXVII Motyle zesz.53 f Sówki

1980

1833

Buszko Jarosław

Klucze do oznacz.owad cz.XXVII Motyle zesz.5 b

1981

1084

Buszko Jaros, Baraniak Edw

Klucze do oznacz.owad cz.XXVII Motyle zesz.17,18

1985

1085

Buszko Jaros, Baraniak Edw

Klucze do oznacz.owad cz.XXVII Motyle zesz.17,18

1985

1835

Buszko Jarosław i Z. Śliwiński

Klucze do oznaczania owadów Część .XXVII Motyle Zeszyt 54

1980

1807

Campbell W.V.

Stored Grain Insects and Thier Control

1962

1166

Capecki Z. I Gabryel B.

Ochrona lasu przed gryzoniami

1961

836

Ceranka Henryk

Obsluga i regulacja opryskiwaczy polowych

1996

1668

Chauvin Remy

Życie i obyczaje owadów

1966

1685

Chodyniecki Andrzej

Szkodniki żywności w przetwórstwie rybnym

1986

1723

Chrzanowski Andrzej

Masowe występowanie myszy polnych i sposoby walki z niemi

1926

1730

Chrzanowski Zbigniew

Badania nad orientacją myszy i kretów w labiryncie

1972

1909

Cichocka Elżbieta

Mszyce roślin sadowniczych Polski

1980

1214

Ciepielewska Kordan,Sądej

Zarys nauki o szkodnikach roślin uprawnych

1999

413

Connor Steven

Mucha

2008

642

Corrigan Robert M

Roden Control – A practical Guide For Pest Manager

2001

629

Czajkowska ZamorskDrchal

Choroby i szkodniki roślin rolniczych - atlas

1973

1230

Czajnik Lehnert, Lerczyński

Impregnacja i odgrzybianie w budownictwie (III)

1970

210

Czapliński Bog i Sulgostowska i Czapliń

Pasożyty ptaków tasiemce

1992

2089

Czerniakowski Z. Czerniakowski Zenon

Szkodniki zioł

2012

1777

Dąbrowski Zbigniew

Podstawy odporności roślin na szkodniki

1988

1647

Dehnel A. i Kamiński E.

Najpospolitsze gryzonie i sposoby ich zwalczania

1947

835

Dehnel A. i Kamiński E.

Najpospolitsze gryzonie i sposoby ich zwalczania

1947

2076

Demel Kazimierz Dr

Zwierzę i jego środowisko

1947

1325

Dembowski Jan

Dżdżownica

1933

1273

Diechtiar Marek

dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja. Wyd II PZWL

1954

827

Diechtiar Marek

Zarys dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji

1955

50

Dmoch Jacek

Rozprawy nauk.-Ocena lotniczych zabiegów na rzepak

1972

1211

Dobrzańscy Janina i Jan

Z życia mrówek

1958

158

Dominik Jan

Klucze do oznaczania owadów Cz. XIX Chrząszcze Zesz 87 Ogniczkowate

1954

1856

Dominik Jan

Owady szkodniki techniczne drewna

1955

1842

Dominik Jan

Klucze do oznaczania owadów Część XIX Chrząszcze Zeszyt 41 Kołatki

1955

1846

Dornung Eugen (Niemcy)

Deutsche Pflanzenschdlinge (język niemiecki)

1943

103

Doruchowski Grz i Hołownicki Ryszard

Przewodnik dobrej praktyki organizacji ochrony roślin + 2 płyty CD

2009

1951

Doruchowski Grzegorz i Godyń Artur

Poradnik Organizacja pokazów DPOOR

2009

1953

Draber-Mońko Agnieszka

Gzy Diptera – pasożyty ssaków Polski

1978

1081

Dubitsky AM / - А М ДУБИЦКИЙ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ГНУСОМ В СССР

1978

1885

Dyakowski B.

O zwierzętach żyjących w gruncie

1921

1811

Dyjeciński Jerzy

Szkodniki artykułów spożywczych

1964

148

Dyjeciński Jerzy

Szkodniki artykułów spożywczych

1967

1783

Dymowska Zofia

Komar i jego rola w przenoszeniu malarii

1947

208

Dziurzyński Adam

O życiu i budowie zwierząt

1938

1320

Dzwolak W. Ziajka S. Kroll

Dobra praktyka produkcyjna GMP w produkcji żywności

1999

155

Fabre J. H.

Szkodniki

1925

1137

Fabre J. H.

Szkodniki

1925

150

Fabre Jean Henri

Dziwy instyktu u owadów i pająków

1918

1941

Fabre J. H.

Dziwy instyktu u owadów i pająków

1948

1267

Fabre J i Bohuszewiczówna

Z życia owadów

1994

423

Fabre J i Bohuszewiczówna

Z życia owadów

1948

1136

Floericke Kurt Dr

Kafervolk (jęz. niemiecki )

1924

1246

Fox Carroll, Sullivan E.C.

A Comparative Study of Rat-Flea data for several NY

1925

1128

Fedosew W.F.

O gryzoniach – język rusyjski

1951

1732

Franz J.M. , Krieg A.

Biologiczne zwalczanie szkodników

1975

412

Frazier Claude Albel M.D.

Insect Allergy

1969

1886

Furmaga S. Smirnow W.

Jak zwalczać szkodliwe owady na wsi

1954

292

Gajda Tadeusz

Nadzór sanitarno -weterynaryjny nad żywnością - prawo

1979

1213

Gałecka B. Kmitowa K.

Zagadnienia zwalczania szkodników roślin

1954

1778

Gałecki Stanisław

Opryskiwacze i opylacze stosowane w ochronie roślin

1957

1337

Gałecki Stanisław

Opryskiwacze i opylacze w ochronie roślin

1961

1345

Gałecki Kabała Kochman W

Encyklopedia ochrony roślin

1963

1234

Gannuszkin M. Prof.

Podręcznik epizootiologii tłumaczył z rosyjskiego lek.wet. Z. Wojtatowicz

1955

1948

Gaven (McGaven) George

Insects Guide - Atlas owadów (język angielski)

1999

913

Gądzikiewicz Witold Dr

Metodyka Badań Higjenicznych

1925

1090

Gądzikiewicz Witold Dr

Dezynsekcja

1942

377

Gądzikiewicz Witold Prof

Podręcznik higieny ogólnej tom I wyd III

1946

438/1

Gądzikiewicz Witold Prof

Podręcznik higieny ogólnej tom II wyd III

1946

438/2

Gerstmeier Roland

Chrząszcze- rozpoznawanie i ochrona

1997

541

Gessen A. I.

Warunki sanitarne i higiena procesów technologicznych w przemyśle spoży

1954

1831

Gębicki Cezary Szwedo Jac

Atlas i klucz – Owady Polski

2000

574

Glaser T. i Suski Z.

Ochrona roślin ogrodniczych

1979

2064

Gliński Zdzisław i Jarosz Jan

Zarys immunologii owadów

1992

1914

Godyń Artur i Doruchowski Grzegorz dr

Poradnik Mycie opryskiwaczy

2009

1952

Golenia A, i Romankow W.

Choroby i szkodniki grochu i fasoli – komentarz do przeźroczy

1964

1718

Gołębiowska Zofia Dr

Szkodniki domu i spichrza

1950

34

Gołębiowska Z Prof.Nawrot

Szkodniki magazynowe

1976

394

Grabowski M. Jaskuła R. Pabis K.

Ilustrowana encyklopedia owadów i pajęczaków Polski

2012

1994

Gromadska Melityna

Owady szkodniki składów i produktów spożywczych

1953

157

Gromadska Melityna

Owady szkodniki składów i produktów spożywczych

1947

1117

Gromadska Melityna

Owady pożyteczne

1947

1470

Gromadska Melityna

Chrząszcze szkodliwe dla roślin

1949

1365

Gromadska Melityna

Owady szkodniki pól uprawnych

1952

931

Grotowska Helena

Mali mieszkańcy dużego domu

1932

1039

Gunn D.I. Stevens J.G.R.

Pesticides and human welfare (język angielski)

1976

375

Hadorn Ernst i Wehner Rudi

Zoologia ogólna wydanie III

1985

1312

Heintze Jerzy

Motyle Polski Atlas

1978

1815

Hill Dennis S.

Agricultral insect pest of the tropics and their control

1983

1889

Hinfner K. Csak Z.

Atlas chorób i szkodników ziemniaka (wydane tez w Budapeszcie)

1963

2053

Hinfner K. Homonnay F.

Atlas chorób i szkodników buraka cukrowego (wyd. Tez w Budapeszcie)

1966

1971

Hofmann Hel i Gerstmeier R

Owady – Rozpoznać – Podziwiać – Chronić

2001

609

Huszcz Mirosław

Nieproszeni goście naszych domów

1986

226

Huszcz Mirosław

Nieproszeni goście naszych domów

1986

1523

Ignatowicz Stanisław (PTE)

Wiadomości entomologiczne t. I, nr 2

1980

667

Ignatowicz Stanisław, Jan Boczek

Roztocze, szkodniki roślin i produktów przechowywanych bibliografia

1981

1972

Ignatowicz Stanisław Prof.

Postępy polskiej akarologii

2002

1975

Ignatowicz Stanisław Prof.

Postępy polskiej akarologii

2006

1976

Ignatowicz Stanisław Prof.

Ślimaki – Nieproszeni goście

2009

1851

Ignatowicz Stanisław Prof.

Szkodniki glebowe – Nieproszeni goście

2009

1852

Ignatowicz Stanisław Prof.

Rozkruszki w przechowywanych nasionach

2019

1679

Iwanowa Z.

Ochrona spichrzów, magazynów i przechowalni

1951

816

Jarecki Adam, Kwiatek K.

Procedura ochrony przed szkodnikami w przem spożywczym

2003

544

Janicki Józef, Stawicki Stan.

Szkodliwość rozkruszków i ich zwalczanie

1954

1283

Janicki Józef, Stawicki Stan.

Szkodliwość rozkruszków i ich zwalczanie

1954

1707

Janicki Kazimierz

Pestycydy, gleba, człowiek

1976

1291

Jankowski Franciszek doc. dr

Atlas chorób i szkodników tytoniu

1975

1944

Javorek Vladimir

Atlas chrząszczy,- Kapesni atlas brouku

1968

1095

K. B.

O wściekliźnie wydanie II

1906

985

Kacprzak Marcin

Choroby z nieczystości ludzkich

1945

207

Kadłubowski Rościsław

Zarys parazytologii lekarskiej

1983

1353

Kamiński E.

Ochrona roślin oleistych i włóknistych

1954

1212

Karczewska Irena

Strąkowce w kwarantannie roślin

1961

1281

Kargul Władysław mgr

Szkodniki wielożerne (komentarz do przeźrocza)

1964

1695

Karpiński Jan Jerzy

Co znalazłem pod korą szuszycy i Nasi sprzymierzeń

1949

1155

Karpiński Jan Jerzy

O naszych zwierzętach chronionych

1956

1558

Kasprowicz A.

Groźniejsze szkodniki i choroby drzew i krzewów i ich zwalcz.

1935

1183

Kawecki Zbigniew Prof.

Zoologia stosowana (wydanie II)

1982

666

Kelm Maria

Uwarunkowania występow. i szkodliwości entomofauny rzepaku

2000

1683

Kędzia Włodzimierz Prof.

Dezynfekcja w medycynie i farmacji

1977

1362

Kędzia Włodzimierz Prof.

Preparaty dezynfekcyjne i antyseptyczne zaw chloroheksydy

1979

365

Kierych Eugeniusz dr

Klucze do oznaczania owadów cz.XXIV Błonkówki zesz.22

1974

665

Kierych Eugeniusz dr

Klucze do oznaczania owadów cz.XXIV Błonkówki zesz.22

1974

2082

Kierych Eugeniusz dr

Katalog Fauny Polski Galasówkowate

1979

1089

Kinel, Krasuski, Noskiewicz

Owady krajowe przewodnik do określania rzędów

1927

212

Kinel Jan dr, Kuntze Roman

Chrząszcze i motyle krajowe, przewodnik do okreśania

1931

1056

Klausnitzer Bernhard

Ordung Coleoptera (język niemiecki)

1978

1888

Kleczkowski Alfred

Świat chorobotwórczych bakterii

1935 ?

1560

Klimaszewski Sędzimir Maciej

Klucze do oznaczania owadów Część XVII Zeszyt 3 Koliszki

1969

1817

Klimaszewski Sędzimir Mac

Świat owadów

1973

419

Kochman i Węgorek

Poradnik Ochrony Roślin 1960 wydanie III

1960

1349

Kochman i Węgorek

Poradnik Ochrony Roślin 1960 wydanie III

1960

1904

Koehler Witold

Owady

1925

1107

Koehler Witold

Owady

1925

149

Koehler Witold

Troilus luridus

1948

1225

Koehler Witold

Fauna mrówek Pinińskiego Parku Narodowego

1951

1672

Koehler Wit, Schnaider Zb.

Atlas owadów leśnych

1955

570

Koehler Wit, Schnaider Zb.

Owady naszych lasów

1972

1772

Konowrocki Aleksander

Maszyny i aparaty do ochrony roślin

1962

2088

Korzon Tadeusz Dr

Co to jest febra czyli gorączka zimnicza i jak jej ludzi

1919

981

Kosek Pawełek Kolbuszews

Podstawy mikrobiologiczne i epidemiologiczne w dezynfekcji

2002

530

Kostecki R. i Lipa J.J.

Zatrucia pszczół

1969

1489

Kostiw Michał

Sygnalizacja terminu zwalczania chemicznego mszyc na plantacjach ziemni

1990

1990

Козьмино

хранение зерна и зерновых продуктов

1956

1236

Krasucki Adam

Studja nad niezmiarką

1933

1642

Kreczmar A.

Gąsienice atlasik 121 rycin

1917

1030

Krieg Aloysius, tłum. J. Lipa

Wirusy stawonogów

1978

1174

Kroczyński Józef Dr hab.

Preparaty krajowe do dezynsekcji stosowane w higienie sanitar.

1973

146

de` Kruif Paweł

Łowcy mikrobów

1930

1530

de` Kruif Paweł

Łowcy mikrobów

1948

932

Kruszyński Leon

Najczęściej spotykane zarazy drobiu

1921

1184

Krycki W. opr.„Plague Stud

Zwalczanie szczurów i ich pasożytów zewnętrznych

1955

991

Krzemińska Gliniewicz Sa

Dom bez szkodników

1995

156

Krzywicki Mieczysław

Klucze do oznaczania owadów Część XXVII Motyle Zeszyt 60 Powszelatki

1970

1836

Krzywicka Hanna (redakcja)

Dezynfekcja szpitalna

1987

654

Kujawska Albertyna

Co to są zarazki chorobowe co to jest dezynfekcya

1914

370

Kujawska Albertyna

Owady – ogrodnicy

1928

224

Kulwieć Kazimierz

Chrabąszcz, jego życie i stosunek do człowieka

1902

1034

Kulwieć Kazimierz

Chrząszcze

1926

1096

Kuntze Roman

Krytyczny przegląd wiadomości o szkodliwych gryzoniach

1937

772

Kuryłło A.

Najgłówniejsze choroby buraka cukrowego i sposoby przeciwdzi

1931

1736

Kuźniecow B. A.

Towaroznawstwo skór surowych

1948

1031

Lentz Jan inż. Agr.

Najgłówniejsze szkodniki w rolnictwie ogrodnictwie i leśnictwie

1924

1621

Lentz Jan inż

Tępienie szkodników

1931

626

Leska Lucyna

Choroby przenoszone przez owady

1949

203

Lewandowska Cecylia

Zwierzęta budują

1952

1153

Lipa Jerzy Józefat Dr

Owady sprzymierzeńcy i wrogowie rolnika

1965

1444

Lipa Mikołaj i Rok Zenobiusz

Zwalczanie szkodników i chorób sadów i warzywników

1958

1717

Löbl Ivan dr

Klucze do oznaczania owadów Część XIX – Zeszyt 23

1970

1867

Lowbury Ayliffe, Geddes, W

Zakażenia szpitalne

1981

543

Luterek, Korczyński, Łabędzki, Kuźmińs

Entomologia leśna, materiały do ćwiczeń

1999

1937

Łabanowska Barbara i Gajek Dariusz

Szkodniki krzewów owocowych

2004

1891

Łabanowski Gabriel, Orlikowski,Sójka

Ochrona ozdobnych pnączy

2000

1980

Łabędzki Andrzej

Owady niszczące drewno dębów

1991

1518

Łabędzki Andrzej

Owady niszczące drewno sosny

1991

1519

Łaguna Stefan

Środki chemiczne stosowane w ochronie roślin deratyzacja

1952

22

Łęcki Wlodzimierz

Zabezpieczanie drewna

1987

368

Lowbury Ayliffe, Geddes, W

Zakażenia szpitalne

1981

543

Maeterlinck Maurycy

Życie mrówek

1947

1041

Maeterlinck Maurycy

Życie pszczół

1947

1042

Makowski Zygmunt

Zwalczanie szkodników i chorób drzew i warzyw

1948

1698

Malinowski Henryk

Badania nad opornością owadów na fotostabilne pyretroidy na p

1988

1610

Martini Julita

Klucze do oznaczania owadów Część XIV - Gryzki

1975

1816

Martini Julita

Klucze do oznaczania owadów Część XIV - Gryzki

1975

2039

Mascorvitch S. Stanley W. W.

Fluorine Compounds Useful in The Control of Insects

1942

1725

Masternak H. Wiech K.

Jaki to szkodnik jaka choroba

1988

1779

Masternak H. Wiech K.

Jaki to szkodnik jaka choroba

1994

1724

Mazur Sławomir

Klucze do oznaczania owadów Część XIX Chrząszcze Zeszyt 11-12 Gnilik

1973

1818

Mazur Sławomir

Klucze do oznaczania owadów Część XIX Chrząszcze Zeszyt 53 Przekraski

1975

1832

Meszaros Z. i Vojnits A.

Motyle i ćmy

1979

1429

Meudec Gerard Yves Prat Jean, Retourna

Choroby i szkodniki warzyw rozpoznawanie i zwalczanie

N n

1781

Michalska Zofia

Owady minujące białowieskiego parku narodowego

1976

1627

Mielnikow, Baskakow, Bokane

Chemia środków chwastobójczych i roślinnych hormonów wzro

1956

1696

Mierzejewska O.

Zwalczanie nicieni szkodników roślin uprawnych

1956

1163

Minkiewicz Stanisław

Współczesna organizacja entomologii stosowanej w Kanadzie

1937

1579

Miszczak M. Nawrocka B. Olszak R.

Ochrona roślin w pracowniczych ogrodach działkowych

1983

2022

Mokrzecki Zygmunt Prof.

Omacnica spichrzanka jej biologia szkody zrządzane przez nią

1931

1424

Moreton B.D.

Guide to British Insects język angielski

1958

1959

Moucha Josef

Motyle

1962

1098

Moucha Josef

Atlas Motyli

1979

11828

Mound Lauren Steve Brooks

Owady – mini encyklopedia

1996

537

Mroczkowski Maciej mgr

Klucze do oznacz. owadów Część XIX Chrząszcze Zeszyt 52 Skórniki

1954

1872

Mroczkowski Maciej

Klucze do oznacz. owadów Część XIX Chrząszcze Zeszyt 25 Omarlicowate

1955

1845

Mroczkowski Maciej

Klucze do oznacz. owadów Część XIX Chrząszcze Zeszyt 25 Omarlicowate

1955

1865

Mühle Erich, Frauenstein Käte, Schuman

Choroby i szkodniki traw pastewnych

1975

1892

Muesbeck and Krombein Ka

Hymenoptera of America Nord of Mexico Synoptic Catalog

1951

1235

Nagórski T. Dr

Jak walczyć ze szkodnikami w spichrzu

1953

1280

Nagy B. (redakcja)

Atlas szkodników i chorób roślin sadowniczych

1972

1841

Narkiewicz-Jodko T. Prof. Praca pod red

Szkodniki i choroby roślin warzywnych

1985

2049

Nawrocki Stanisław inż

Informator z zakresu dezynfekcji wody (wyd powielaczowe)

1962

274

Nawrot Jan Doc. Dr hab..

Klucz do rozpoznaw. stadiów larwalnych szkodników magazyn.

nn

1279

Nawrot Jan

Podstawy do zwalczania wołka zbożowego

1983

1680

Nawrot Jan i Chmielewski Wit

Nazwy roztoczy i owadów w literaturze polskiej z zakresie akaroentologii

1987

1762

Nawrot Jan i Chmielewski Wit

Nazwy roztoczy i owadów w literaturze polskiej z zakresie akaroentologii

1987

1973

Nawrot Jan Prof.

Owady – szkodniki magazynowe

2001

545

Niedbała Wojciech

Monografie fauny Polski - roztocza

1976

1792

Niemczyk Edmund

Dziubałek gajowy

1973

1227

Noskiewicz Jan i Puławski Wojciech

Klucze do oznaczania owadów Część XXIV Błonkówki - Grzebaczowate

1960

2078

Novak Vladimir

Atlas szkodników owadzich drzew leśnych

1975

1840

Nowicki Światosław

Gryzonie szkodliwe w rolnictwie i walka z niemi

1932

1729

Nowicki Światosław

Wrogowie i sprzymierzeńcy naszych lasów sadów i pól

1939

1537

Nunberg Marian Dr

Środki chemiczne do zwalcz. owadów w sadownictwie i warzyw

1929

1346

Nunberg Marian Dr.

Klucz do oznaczania ważniejszych szkodliwych owadów leśny

1935

1191

Nunberg Marian Dr.

Chrabąszcz i jego zwalczanie

1946

1427

Nunberg Marian Dr.

Cetyńce

1947

2074

Nunberg Marian Dr.

Klucz do oznaczania ważniejszych szkodliwych owadów leśny

1951

1194

Nunberg Marian Prof.

Najważniejsze szkodliwe owady leśne

1950

421

Nunberg Marian Prof.

Klucz do oznaczania ważniejszych szkodliwych owadów leśny

1951

1072

Nunberg Marian Prof.

Klucze do oznaczania owadów Część XIX Chrząszcze Zeszyt 99-100

1954

1853

Nunberg Marian Prof.

Klucze do oznaczania owadów Część XIX Chrząszcze Zeszyt 99-100

1954

2084

Nunberg Marian Prof.

Uszkodzenia drzew i krzewów leśnych przez owady

1964

1919

Nunberg Marian Prof.

Klucze do oznaczania owadów Część XIX Chrząszcze Zeszyt 65

1976

1843

Obarski Jerzy inż.

Szkodniki tytoniu i ich zwalczanie

1937

1669

Orłoś Henryk

Rozpoznanie i zwalczanie osutki sosnowej

1936

1342

Orłoś Henryk inż. leśnik

Grzyby szkodliwe w budynkach i na składach drewna

1950

1481

Orzeł Mieczysław, Sandner

Szkodniki wełny i ich zwalczanie

1955

161

Osmołowski G. Tłumacz Jerzy Lipa

Klucz do oznaczania szkodników na podstawie uszkodzeń roślin uprawny

1980

1782

Paramonow C. (Ukraina)

Szlunkowi owadi (żołądki owadów) (język ukrainski)

1940

363

Pezała Józef

Ziarno zbożowe w młynie

1950

162

Piekarczyk Krzysztof

Prognozy i sygnalizacja w ochronie roślin

1982

1962

Piotrowski Feliks

Zarys entomologii parazytologicznej

1990

573

Piotrowski Feliks

Stawonogi sprzymierzeńcy i wrogowie człowieka i

1999

607

Pławilszczikow N.

Klucz do oznaczania owadów

1972

1594

Pławilszczikow N. N.

Klucz do oznaczania owadów – język rosyjski

1950

1813

Pol Jerzy

Szkodniki spichrzowe i młyńskie

1949

160

Pol Jerzy

Szkodniki spichrzowe i młyńskie

1949

1378

Polakow Anisim A.

Dezynfekcja weterynaryjna

1982

1352

Poliński Jerzy Doc,dr (red.)

Podręcznik do zbierania i konserwowania zwierząt Zeszyt 1

1921

1114

Poliński Jerzy Doc,dr (red.)

Podręcznik do zbierania i konserwowania zwierząt Zeszyt 2

1926

1103

Poliński Jerzy Doc,dr (red.)

Podręcznik do zbierania i konserwowania zwierząt Zeszyt 2

1926

1106

Poliński Jerzy Doc,dr (red.)

Podręcznik do zbierania i konserwowania zwierząt Zeszyt 3

1928

1175

Poliński Jerzy Doc,dr (red.)

Podręcznik do zbierania i konserwowania zwierząt Zeszyt 4

1922

1244

Poliński Jerzy Doc,dr (red.)

Podręcznik do zbierania i konserwowania zwierząt Zeszyt 5

1923

1105

Poliński Jerzy Doc,dr (red.)

Podręcznik do zbierania i konserwowania zwierząt Zeszyt 5

1923

516

Poliński Jerzy Doc,dr (red.)

Podręcznik do zbierania i konserwowania zwierząt Zeszyt 6

1926

1164

Poliński Jerzy Doc,dr (red.)

Podręcznik do zbierania i konserwowania zwierząt Zeszyt 6

1926

1104

Poliński Jerzy Doc,dr (red.)

Podręcznik do zbierania i konserwowania zwierząt Zeszyt 7

1923

517

Popow Wasilij

Owady szkodniki magazynowe w Bułgarii (jęz. bułgarski)

1939

1237

Prökl Kazimierz i Kowalczewski J.

Polskie prawo sanitarne zbiór ustaw i rozporządzeń z lat 1918-1935

1935

1915

Prüffer Jan

Krótki zarys owadoznawstwa cz II szkodniki drzew owocowy

1923

366

Prüffer Jan

Budowa i życie owadów

1952

1791

Prüffer Jan

Owady szkodniki lasów iglastych

1953

1485

Prüffer Jan

Owady szkodniki lasów liściastych

1954

1623

Prüffer Jan, Sołtys Edward

Motyle ziemi chełmińskiej

1974

1673

Przyborowski Tadeusz

Szczury biologia i zwalczanie

1958

1825

Przyborowski T. Tyrakowski

Podręczne Vademecum Instruktora DDD

1968

49

Przybylak Zbigniew

300 ekosposobów na szkodniki i choroby

2019

2025

Pyenson Louis i Barke Harw

Laboratory manual for entomology and plant pathology

1981

1216

Ramade Francois

Świat mrówek

1968

147

Raska Karel doc.mud. (CZ)

Desinfekce desinsekce deratisace ( język czeski )

1953

118

Razowski Józef

Klucze do oznaczania owadów Część .XXVII Motyle Zeszyt 41b

1969

1809

Razowski Józef (redakcja)

Wykaz zwierząt Polski

1991

1179

Rees David

Insects of Stored Grain – A pocket Reference

1995

562

Reichholf-Riehm Helgard

Owady Leksykon Przyrod. Tłum z niem. Garbarczyk

1997

668

Remane Adolf

Życie społeczne zwierząt

1965

1158

Romankow-Żmudowska A.

Gryzonie i inne szkodliwe ssaki w ogrodach

1980

818

Romankow-Żmudowska A.

Nieproszeni goście w ogródku kret, norniki, zające .

1985

173

Rostafiński Józef Dr

Nauka o przyrodzie

1921

417

Rostand Jean

Insectes (jęz. francuski)

1936

1049

Rostand J. tłum Czartkowski

Owady

1946

669

Różański Lech

Vademecum pestycydów

1996

546

Rudnicki Adolf

Szczury

1932

205

Rusiecki Władysław Prof.

Higiena w zakładach żywienia zbiorowego

1956

1648

Rusiecki Władysław Prof.

Trucizny – zatrucia

1972

223

Ruszkowska Irena

Z doświadczeń nad zwalczaniem śmietki cebulanki

1937

1644

Ruszkowska Irena

Stonka ziemniaczana kolorowy dywersant

1946

869

Ruszkowski Jan

Śmietka ćwiklanka

1925

1735

Ruszkowski Jan

Z obserwacyj nad Niezmiarką paskowaną oraz jej pasorzytami

1927

1636

Ruszkowski Jan

Z badań nad muchami zbożowemi w Poznaniu w latach 1921/27

1928

1755

Ruszkowski Jan

Rocznik Ochrony Roślin cz B - Szkodniki Roślin

1933

1203

Ruszkowski Jan

Wykaz alfabetyczny łac-pol nazw gatun szkodników rośl użytk

1960

1146

Ruszkowski Jan

Rozmieszczenie ważniejszych szkodników roślin uprawn w Pols

1937

1589

Ruszkowski,Zweigbaumówna

Stan zdrowotności roślin uprawnych w Polsce w roku 1937

1938

1738

Ruszkowski Jan

Fauna roślinożerna łanów zbożowych w Polsce w okr. 1919-39

1950

1671

Rybicki Stanisław

Zwalczanie szczurów i myszy

1954

806

Rybicki Stanisław

Organizacja i czynności brygad deratyzacyjnych

1954

273

Rybicki Stanisław

Organizacja i czynności brygad deratyzac. + uwagi w tekscie

1954

1490

Rybicki Stanisław (redakcja)

Vademecum dezynfektora dezynsektora i deratyzatora

1955

145

Rybicki Stanisław (redakcja)

Vademecum dezynfektora dezynsektora i deratyzatora (wyd II)

1956

272

Rybicki Stanisław (redakcja)

Vademecum dezynfektora dezynsektora i deratyzatora (wyd II)

1956

1657

Sagan L.

Przyczynek do badań nad drobnymi ssakami Beskidu Śląskiego

1950

1341

Sandner Henryk

Owady szkodniki spichrzów i magazynów

1961

1285

Sandner Henryk

Biologiczne metody zwalczania szkodników

1966

1675

Sandner Henryk

Mały słownik zoologiczny – owady

1979

576

Schille Fryderyk

Fauna motyli Polski (tom II)

1931

1670

Schnaider Zbigniew

Korowiec sosnowy

1972

1151

Schnaider Zbigniew

Klucze do oznaczania owadów Polski Część XXVII zeszyt 10 i 11 Buszko

1978

2038

Sekutowicz Stanisław

Gady i płazy

1938

1596

Siemaszko Wincenty

Studja nad grzybami owadobójczemi Polski

1937

982

Simm Kazimierz Dr

Muzeum przyrodnicze

1924

1515

Simm Kazimierz Dr

Entomologia cz.I morfologia,anatomia, zwalczanie .

1924

705

Simm Kazimierz Dr

Entomologia cz.II z uwzględnieniem szkodników rolniczych

1925

670

Simm Kazimierz Dr

Entomologia Cz. I oraz Cz. II razem oprawione

1925

1269

Simm Kazimierz Dr

Przyczynek do znajomości niezmiarki

1937

1645

Simm Kazimierz Dr

Szkodniki w spiżarni

1940

225

Simm Kazimierz Dr

Mole i inne szkodniki w mieszkaniu

1940

424

Simm Kazimierz Dr

Zwierzęce szkodniki muzeów

1949

1145

Simm K. Skuratowicz Wacław

Z badań nad masowym pojawem gryzoni poln na ziem zachodni

1950

1751

Skupieński F. X. Doc. Dr

Grzyby domowe i inne szkodniki budulca oraz metody

1937

1268

Skuratowicz Wacław

Szkodliwe gryzonie i ich zwalczanie

1954

204

Skuratowicz Wacław

Szkodliwe gryzonie i ich zwalczanie

1954

1383

Skuratowicz Wacław

Gryzonie. Biologia i zwalczanie gat. szkodliwych (wyd. II)

1961

86

Skuratowicz Wacław

Gryzonie. Biologia i zwalczanie gat. szkodliwych (wyd. III)

1963

823

Sláma K. , Romaňuk M. , Šorm E.

Insect Hormones and Bioanalogues (język angielski)

1974

1887

Sokołowski Jan

Wpływ kilku substancji na rozwój nowotworu Ehrlicha u myszy

1947

2077

Sołowiew W.W.

O domowych gryzoniach – język rosyjski

1929

1733

Sołtys Edward

Owady szkodniki warzywnika

1952

1484

Sołtys Edward

Owady szkodniki sadów

1953

1177

Sołtys Edward

Owady pożyteczne

1955

154

Soszyński Bogusław

Znacz. Gospodarcze systemat, anatom. i biologia szkodnik. mag

1984

1663

Spiess Ludwik i Syn

Groźba plagi gryzoni i walka z niemi

1934

1274

Stach Jan Prof.

Owady bezskrzydłe – apterygota

1951

209

Stach Jan Prof.

Klucze do oznaczania owadów cz III i V Pierwogonki Widłogo

1955

1087

Stach Jan Prof.

Klucze do oznaczania owadów cz II Skoczogonki

1955

1855

Stach Jan Prof.

Klucze do oznaczania owadów cz III i rybiki cukrowe

1955

1745

Stach Jan Prof.

Klucze do oznaczania owadów cz III i V Pierwogonki Widłogo

1955

1854

Stachyra Tadeusz

Szkodniki przechowalni ziół, suszonych warzyw i owoców

1951

1231

Stachyra Tadeusz

Ochrona roślin a ochrona przyrody

1975

1956

Stanek V. J.

Wielki atlas owadów

1984

418

Stelzer Gottfried Prof.

Choroby i szkodniki roślin pokojowych

1993

1674

Stramski Zygmunt

Chemiczne środki prod krajowej do ochrony drewna i odgzybian

1994

1719

Strawiński Konstanty Dr

Tępienie szkodników roślin uprawnych

1931

936

Strawiński Konstanty Dr

Tępienie szkodników roślin uprawnych

1931

1307

Strawiński Konstanty Dr

Walka z chorobami i szkodnikami roślin

1937

979

Strawiński Konstanty Dr

Ochrona sadów przed chorobami i szkodnikami

1937

1308

Strawiński Konstanty Dr

Poradnik Ochrony Roślin – Rolnik Postępowy

1943

1637

Strawiński Konstanty Dr

Walka z chorobami i szkodnikami roślin (wyd. IV)

1948

1111

Strojny Władysław

Spotkania z owadami

1971

1482

Strokowska Wanda

Mały atlas motyli i gąsienic

1926

1032

Strzelczyk, Karbowska-Bere

Drobnoustroje i owady niszczące zabytki i ich zwalczanie

2004

1172

Sumiński Piotr Dr

Borsuk (monografia)

1989

1903

Studziński Andrzej

Piętnówki w Polsce

1979

1844

Syrowatka Tadeusz

Zagadnienia dezynsekcji

1986

794

Szczerbinowski tłum Werner

Wrogowie i przyjaciele człowieka w świecie owadów

1954

1144

Szczerbinowski tłum Werner

Wrogowie i przyjaciele człowieka w świecie owadów

1954

1631

Szelęgiewicz Henryk Prof.

Mszyce szkodniki roślin wektory chorób- bibliografia światowa

1969

1761

Szelęgiewicz Henryk Prof.

Klucze do oznaczania owadów Część XVII Pluskwiaki Zeszyt 5a mszyce

1978

1866

Szelęgiewicz Henryk Prof.

Mączliki

1979

1082

Szmidt A. i Luterek R.

Entomologia Leśna (skrypt AR w Poznaniu dla studentów)

1974

683

Szokalski Kazimierz Dr

O Dezynfekcji

1915

824

Szujecki Andrzej

Ekologia owadów leśnych

1980

420

Szujecki Andrzej

Ekologia owadów leśnych

1983

1521

Szukiel Eleon. Misiewicz J.

Ochrona lasu przed drobnymi gryzoniami

1991

958

Szulczewski Jerzy

Błonkówki Wielkopolskiego Parku Narodow cz III pszczołowate

1948

1527

Szumakowa - ZSRR

Biologiczne środki ochrony roślin wydanie w języku rosyjskim - Moskwa

1974

1974

Szymański Wacław

Skład chemiczny i właściwości karbolineów sadowniczych

1937

1638

Szymczakowski Wacław

Klucze do oznaczania owadów Część XIX zeszyt 14

1969

1819

Śliwa Edmund

Brudnica mniszka

1973

1154

Ślipiński Stanisław dr

Klucze do oznaczania owadów Część XIX zeszyt 57 spichrzele

1983

1902

Ślusarski W.

Szczur gryzoń wojujący

1950

655

Tarasiewicz Hipolit

Sztuka budowania u zwierząt

1900

1033

Tarczyński Stefan

Pasożyty zewnętrzne

1949

1152

Tarnawski Dariusz I Buhholz Lech.

Klucze do oznaczania owadów Część XIX zeszyt 34 b

2008

2094

Tarwid Kazimierz

Muchówki mieszkaniowe

1935

983

Tarwid Kazimierz

Wstęp do rozmieszczenia głębinowych larw jezira wigierskiego

1939

1646

Terlecki Emil

Owady szkodniki książek i ich wrogowie

1958

468

Toll Sergiusz

Klucze do oznaczania owadów Część XXVII Zeszyt 39-40

1956

1869

Toll Sergiusz

Klucze do oznaczania owadów Część .XXVII Motyle Zeszyt 6

1959

1808

Trawiński A. Dr

Plaga szczurów ze stanowiska higieny

1931

1323

Trześniak Piotr

Podręcznik łowienia wyder, kun, tchórzy, nurek, lisów, borsuk

1933

1276

Turicz M.Ł. i Sołowjew W.W.

Dezynfekcja Dezynsekcja i Deratyzacja

1954

1516

Tyralik Stanisław

Szkodniki w gospodarstwie i sposób ich tępienia

1927

159

Vance Robert

Cennik potrzasków- Price guide to collectior antique traps 4-edition 1999

1999

1799

Wagner Stanisław

Choroby zakaźne -zaraźliwe objęte ustawą u zwierząt domowy

1908

1319

Warchałowski Andrzej

Klucze do oznacz. owadów Część XIX Chrząszcze Zeszyt 94c Stonkowate

1978

1820

Wardle R. Buckle P. Prof.

Zasady walki z owadami tłum. Keler Stefan Dr

1930

1092

Wasilewski M. tłum Bilecki

Ochrona zwierząt gospod. przed bronią masowego rażenia

1975

1135

Wasina Alewtina (Kaszak A)

Wykorzystanie roślin do zwalczania szkodników w sadach

1987

367

Ważny Jerzy Dr inż.

Oznaczanie grzybów domowych – przewodnik – atlas

1963

1091

Weber Herman

Grundriss der Insektenkunde język niemiecki

1954

1363

Wengris Janina

Mucha

1949

797

Węgorek Władysław Prof.

Nauka o szkodnikach roślin

1972

2065

Węgorek Władysław Prof.

Nauka o szkodnikach roślin Część I wydanie I

1970

2016

Węgorek Władysław Prof.

Nauka o szkodnikach roślin Część II wydanie III

1972

2017

Wierzejski Robert

Świat zwierząt bezkręgowych Zoologia część I z 36 rysunkami

1902

1524

Wigglesworth Vincent B.

Życie owadów

1977

422

Wigglesworth Vincent B.

Życie owadów

1977

1206

Wiliński Mieczysław Dr

Szkodniki i choroby ziemniaków (tekst do przeźroczy)

1963

1693

Wiliński Mieczysław Dr

Choroby i szkodniki roślin motylkowych (tekst do przeźroczy)

1965

1694

Wilson E. O.

Społeczeństwa owadów

1979

411

Winkler Josef R.

Mały atlas chrząszczy (wyd II)

1997

561

Wiśniowski Kazimierz

Towaroznawstwo zbożowe

1964

152

Wojdyła Zbigniew

Ukąszenia owadów i zwierząt jadowitych

1994

1861

Wojtusiak Janusz dr

Klucze do oznaczania owadów Część XXVII Zeszyt 9

1972

1907

Wojtusiak Janusz dr

Klucze do oznaczania owadów Część XXVII Zeszyt 7 -8

1976

1868

Wrotek Katarzyna

Ukąszenia owadów

2009

1018

Wrzesiński Szymon

Epidemie w dawnej Polsce

2011

1005

Wyrobek Emil

Ważniejsze owady krajowe i zagraniczne tudzież łatwe

1910

990

Zabłocka Wanda doc.dr

Grzyby pasożytne

1950

1045

Zabłocki Bernard Dr

Krótki podręcznik praktyki dezynfekcyjnej

1945

364

Zaćwilichowski J, Pruffer J.

Krótki zarys owadoznawstwa IV cz. zbóż,owocow,warzyw,leśn

1923

1266

Zamorski Czesław

Materiały do zajęć specjalizacyjnych z fitopatologii cz. III

1990

1229

Zarzycka H. I Kamiński E,

Atlas chorób i szkodników roślin oleistych – tłumacz z jęz czeski

1968

1770

Zasadowski A., Garwacki St.

Weterynaryjne aspekty zatruć pestycydami

1994

1687

Ziarkiwicz T. Miczulski B.

Skrypt do ćwiczeń z entomologii rolniczej

1971

1233

Złotorzycka Jadwiga Dr

Klucze do oznaczania owadów Polski – Wszoły - 1

1972

414

Złotorzycka Jadwiga Dr

Klucze do oznaczania owadów Polski – Wszoły - 1

1972

2057

Złotorzycka Jadwiga Dr

Klucze do oznaczania owadów Polski – Wszoły - 3

1972

415

Złotorzycka Jadwiga Dr

Klucze do oznaczania owadów Polski – cz. XV Wszoły - 5

1978

1086

Złotorzycka Jadwiga Dr

Klucze do oznaczania owadów Polski – cz. XV Wszoły - 5

1978

2093

Żabiński Jan

Karaluch

1931

657

Żabiński Jan

Karaluch

1931

1046

Żółtowski Zbigniew

Entomologia sanitarna – Muchówki

1956

916

Żurańska,SadejCiepielewska

Wybrane zagadnienia z entomologii rolniczej

1990

1217

Żydłowicz W.

Zwalczamy gryzonie w polu i obejściu

1951

819

WYDAWNICTWA ZWIĄZANE Z DEZYNFEKCJĄ DEZYNSEKCJĄ I DERATYZACJĄ

AgrEvo

Informator o produktach firmy AgrEvo

1999

231

AGROCHEM

Informator chemicznych środków ochrony roślin

1965

1697

Agromet – Pilmet

Plecakowy opryskiwacz ręczny „sano-2” instrukcja obsługi

1975

391

Agromet – Pilmet

Plecakowy opryskiwacz ręczny „sano-2” instrukcja obsługi

1986

392

AGROPEST w Łodzi

Taryfikator kwalifikacyjny robotników Zakładu Zwal.Szkodnik

1977

1289

AGROPEST w Łodzi

Preparaty chemiczne

1964

1286

AGROPEST w Łodzi

Przepisy techniczne (tymczasowe)

1964

1652

AGROPEST w Łodzi

Instrukcja BHP dla kier. Barki w/s fumigacji bromkiem metylu

1965

1294

AGROPEST w Łodzi

Instrukcja bezpiecz, przy transporcie materiałów niebezpieczn.

1984

1292

AGROPEST w Łodzi

Instrukcja bezpiecz, przy transporcie materiałów niebezpieczn.

1984

1653

AGROSIMEX

Katalog – oferta handlowa

nn

1681

Arcta w Warszawie

Owady atlasik kieszonkowy 129 rysunków na 12 tablicach.

1925

1080

Arefa-Ardis-Apestpol

Zagadnienia zwalczania szkodników sanitarnych (kurs dla lekarzy wet)

2001

1917

"AZOT" Zakłady Chemicz.

Walka chemiczna z chorobami i szkodnikami

1938

908

BASF

Najlepsza praktyka kontroli mrówek – przewodnik po środkach

Nie znany

1979

BAYER

Katalog mrówek i preparatów do ich zwalczania

2006

1676

BAYER

Jagodowe bez tajemnic fungi, herbi, insektycydy katalog prod. I term. stos

2007

1978

BAYER

Sady bez tajemnic – fungicydy insektycydy katalog produktów i term. stos

2009

1977

BAYER

Ochrona składowanego ziarna Przewodnik krok po kroku

2014

1896

Best – Pest

Biuletyn informacyjny 1 X 1999

1999

1386

Best – Pest

Biuletyn informacyjny wrzesień 2004 nr 1 Certyfikat TUV dla Veny

2004

1957

Biuro wydawnic. KDW W-wa

Opylacz Wawel P16/0 Instrukcja obsługi

1972

1457

Centr. Zarząd Techn. Obsł. Rol

Instr. Badań Kwalifikacyjnych opryskiwaczy ciągnikowych

1976

1526

C.K, Ministerstwa Rolnictwa

Brudnica mniszka jej sposób życia i jej tępienie

1891

1343

DEGESH

Folder o stosowaniu Phostoxinu

1971

1298

Dziennik Ustaw Państwa dla K

W spraw.koncesji dla osób trujących szczury w sposób zawodow

1874

1450

Dziennik Urzędowy nr 46

Amstblatt o zwalczaniu cholery na Śląsku

1831

1705

Dziennik Urzędowy nr 32

Amstblatt o zwalczaniu cholery na Śląsku

1831

1709

Dziennik Urzędowy Nr 28- dodatek

Amstblatt o zwalczaniu cholery na Śląsku

1831

1715

F.M.C.

ProStore Instrukcja stosowania preparatu (jęz.ang)

NN

374

FUMIGATION SERVICE & SUPPLY

Product Guide

1995

1967

FUMIGATION SERVICE & SUPPLY

Folder Międzynarodowej Konferencji o fumigantach w 2014 r w Krakowie

2014

1986

INCO

Środki chemiczne do walki z grzybem domowym i owadami

1955

1716

INCO

Środki chemiczne do walki z grzybem domowym i owadami

1959

1639

Insects Limited Inc.

Pest Monitoring Software – Quick Start 1

1992

1162

Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

Ostre zatrucia Pestycydy Tom 2

1999

1955

Inst. Ochrony Roślin dr Bojarski

Ruchome tabele do sporządzania cieczy użytkowych w ochronie roślin

1972

2021

Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu

Substancje biologicznie czynne i zawierające je śor

2000

393

Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu

Strategia chemicznego zwalczania stonki ziemniaczanej w Polsce

2003

1963

Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu

Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2006/2007 dot. Zwalczania szkodników

2006

1982

Instytut Przemysły Mięsnego i

Mycie i dezynfekcja w prod. i przetwórstwie mięsa (konferencja)

1996

1677

Inatytut Przem. Organicznego Pszczyna

Seminarium naukowe substancje naturalne w zasosowaniu ochrony roślin

1995

1954

Inatytut Przemysłu Organicz

Konferencja Naukowa - Pestycydy a ochrona środowiska

1997

1250

Instytut Sadownictwa Skiern

Co nowego w sadownictwie

1976

1228

Krajowa Rada Ogrodów Działkowych

Pozachemiczne metody ochrony roślin (praca zbiorowa)

1979

2052

Killgerm

Przewodnik po owadach

2010

1666

Laboratorium Chem. Tarnów

Walka z plagą szczurów część I Sposoby i środki tępienia.

1933

1129

Laboratorium Chem. Tarnów

Szczur przenośnikiem chorób zakaźnych

1933

2075

Lubel Zak.Sprz.Rol"Lechia"

Instrukcja obsługi Opryskiwacz LECH B P009

1970

1061

Ministerstwo Obrony Narod.

Przepisy Sanitarno-Higieniczne w wojsku.

1948

984

Ministerstwo Obrony Narod.

Instrukcja wojsk chemicznych odkażanie, dezynfekcja, dezynsek

1960

1375

Minister. Przem. Chemicznego

Środki chemiczne do zwalczania chorób i szkodników roślin

1952

1435

Minister. Rolnic. i Reform Rol

Ustawa o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych

1945

1476

Minister. Rolnic. i Reform Rol

Ustawa o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych

1945

1803

Ministerstwo Rolnictwa

Ochrona budowli wiejskich przed grzybami i owadami.

1955

1374

Minister. Rolnic. Dep. Prod.Ro

Choroby szkodniki i chwasty polskiej listy kwarantannowej

1969

1706

Ministerstwo Zdrowia

Instrukcja w sprawie wykonywania dezynfekcji. i deratyzacji.

1935

837

Ministerstwo Zdrowia

Instrukcja dla kolumn przeciwepidemicznych

1946

293

Ministerstwo Zdrowia

Instrukcja o dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.

1948

29

Ministerstwo Zdrowia

Wytyczne wykonywania dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji

1955

1655

Ministerstwo Zdrowia

Program kursu DDD dla 2 letniej szkoły instruktorów higieny

1957

519

Ministerstwo Zdrowia

Program kursu dla dezynfektorów

1965

520

Ministerstwo Zdrowia

Program nauczania DDD dla pomaturalnego studium

1970

521

Ministerstwo Zdrowia

Kryteria zdrowotne środowiska DDT i jego pochodnne

1984

206

Ministerstwo Żywno. Londy

Infestation control rats and mice

1946

1127

Nasz Rzepak

Informaror Kraj. Zrzesz.Prod. nr 2/2020 Rozkruszki w nasionach i ich zwal

2020

1968

NM Agro Poland

Reklama preparatu Trebon Mega 20 WP

2005

1958

N N

Die Rattenbertilgung

1915

1130

n.n.

Program kursu kwalifikacyjnego dla dezynsektorów.

1983

522

P.C.K.

Podręcznik szkolenia drużyn sanitarnych PCK III stopnia

1955

1710

PIORiN

Nie tylko plony potrzebują ochrony, Inicjatywa przeciwko nielegalnym pest

2008

1969

Polska Akademia Nauk Wydział V

Materiały z konf. Niekonwencjonalne metody walki ze szkodnikami

1990

1918

Polskie Towarz. Entomologi.

Entomologicz Polskie Pismo Entomologiczne

1986

1079

PSPDDiD

Pierwsza konferencja DDD

1997

560

PSPDDiD

Biuletyn DDD Nr 3/96 (5)

1996

1393

PSPDDiD

Program kursu "Deratyzacja" (II stopień)

1999

559

PSPDDiD

Program kursu podstawowego DDD

1999

1916

PSPDDiD

Zwalczanie szkodników Sanitarnych w świetle integracji z Unią Europejską

2004

1894

PSPDDiD

Materiały na kurs II stopnia w zakresie deratyzacji

2005

1664

Radzieckie wydawnictwo

Instrukcje zwalczania szkodników zapasów zboża, mąki i płatków zbożowy

1965

1962

Roussel Uclaf

Deltamethrin – monografia substancji (jęz. ang)

1982

373

S G G W – Mordzińska Jolanta Maria

Praca Doktorska – badania nad patogenicznością nicieni dla karaczana wsch

1995

1895

S G G W - Piechocka Maria

Praca magisterska -Zastosow,pułapek feromonowych

1997

1255

Stow.NaukTech Inż TechRol

Dodatnie i ujemne aspekty chemicznej ochrony roślin .

1970

1226

TEREBENTHEN. S.A.

Jesienne i zimowe oczyszczanie sadów i walka z mszycami w le

1936

1431

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Problemy ochronby roślin na terenach zurbanizowanych-Mater. konferencyj

2010

1984

U.S. Departamant of Agricul

Stored Grain Pests

1955

1678

U.S. Departamant of Agricul

Stored – Grain Insects

1978

1165

Wydawnictwo radzieckie

Wytyczne dotycz. określania chrząszy i kleszczy w sadach Jałta

1980

1238

Wydawnictwo „RUCH”

Chrząszcze - zestaw 9 pocztówek

1968

1065

Wydawnictwo „RUCH”

Owady wodne - zestaw 9 pocztówek.

1968

1066

Wydawnictwo „RUCH”

Owady błonkoskrzydłe - zestaw 9 pocztówek

1968

1067

Wydawnictwo „RUCH”

Owady muchówki - zestaw 9 pocztówek

1969

1069

Spółdz „Zycie gospodarcze”

Wskazówki o zwalczaniu wołka zbożowego i innch szkodnik.

1948

401

Themar Import - Eksport

Wiadomości DDD wyd. I Listopad 1997

1997

1387

Themar Import - Eksport

Wiadomości DDD wyd. II Grudzień 1997

1997

1388

Themar Import - Eksport

Wiadomości DDD wyd.IV Luty 1999

1999

1389

Themar Import - Eksport

Wiadomości DDD wyd. V wiosna 2001

2001

1390

Themar Import - Eksport

Wiadomości DDD VI zima 2001

2001

1391

Themar Import - Eksport

Szkodniki magazynowe

2000

959

URANIA

Produkt – Information 2000 (jęz niem)

2000

395

Weterynaria

Wiadomości weterynaryjne - rocznik osiemnasty – (rok 1936 )

1936

949

Wieś Jutra/red/art/Ignatowic

Środki ochrony roślin a ochrona środowiska w integracji z U.E.

2003

1218

Woj. Stacja Kwaran i Ochro

Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin

1995

605

Wytw.Sprz.Komun Rzeszów

Instrukcja Obsługi Pulsopyl typ P-1

1963

998

Zarząd Lasów Państwowych Wrocław

Zabezpieczenie lasu przed szkodami od zwierzyny Zarządz do użyt służbow

1958

2098

Z-d Zwal. Szkod Zboż-Młyn

Przepisy Techniczne (do użytku służbowego)

1974

930

Z-dy Zwal Szkod Zboż-Mączn

Przepisy Techniczne wyd II (do użytku służbowego)

1974

1654

I N N E E K S P O N T Y

Ewa Mrozek uczeń klasy X

Album – ssaki – gryzonie rodzime (rok przypuszczalnie)

1950

425

Nasza strona korzysta z plików cookies. Więcej na temat cookies.