O muzeum

Początkową datą kolekcjonowania przez nas historycznych przedmiotów związanych z dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją można uznać rok 2000, a zamysł kolekcjonowania powstał sam z siebie. Okazało się, że kupowane przez jednego z nas w celach edukacyjnych książki z zakresu biologii owadów i gryzoni oraz specjalistyczne wydawnictwa o technologiach zwalczania szkodników w przemyśle rolno-spożywczym utworzyły całkiem pokaźny zbiór tytułów. Tak rozpoczęło się kolekcjonowanie książek z branży DDD. Książki służyły i nadal służą jako kompendium wiedzy o szkodnikach i ich zwalczaniu.

 

W 2005 roku korzystając z internetu dowiedzieliśmy się, że w Europie jest kilkanaście, a na świecie być może kilkadziesiąt muzeów, w których zgromadzono pułapki na gryzonie. My już wtedy mieliśmy kilka ciekawych zabytkowych pułapek na myszy. To nas zainspirowało do dalszego zbieractwa i w 2011 r. kolekcja naszych pułapek urosła do 100 eksponatów.

 

Pierwsza publiczna ekspozycja naszej kolekcji odbyła się dnia 20 września 2012 r. w Zaborku koło Janowa Podlaskiego na szkoleniu zorganizowanym przez firmę „DEZ-DER” n. t. "Etologiczne podstawy metod zwalczania gryzoni". W szkoleniu wzięło udział 60 firm DDD z całej Polski, a wykłady prowadził Prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz z Katedry Entomologii Stosowanej SGGW w Warszawie.

 

Zainteresowanie wystawioną na szkoleniu kolekcją pułapek było tak wielkie, że temat historii naszej branży przeniósł się na portal społecznościowy Facebook, na którym pracownicy firm z branży ‘pest control’ w zamkniętej grupie ‘DDD Grupa Bezpieczna’ wymieniają się swoją wiedzą i uwagami na temat dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji. Wreszcie jeden z kolegów zaproponował, żeby "Na osi czasu utrwalić trud pracy, jakże często niebezpiecznej i pożytecznej". I tak zrodziła się myśl o stworzeniu WIRTUALNEGO MUZEUM, w którym będziemy wspólnie kolekcjonować przedmioty i dokumenty świadczące o naszej pracy na rzecz poprawy zdrowia publicznego oraz higieny w przemyśle spożywczym i w indywidualnych gospodarstwach domowych.

 

 

Nasza strona korzysta z plików cookies. Więcej na temat cookies.