WYKAZ TYTUŁÓW W KSIĘGOZBIORZE MUZEUM DDD

zebranych alfabetycznie według nazwiska autora ,

na dzień 5 X 2022 roku

W dniu tym dodano ostatni eksponat nr 1638 (skład chemiczny i właściwości …..)

.

AUTOR

TYTUŁ

ROK

WYDANIA

Nr W

EWIDENC.

N.N. wydanie Paryż

HISTOIRE NATURELLE (starodruk)

1764

1580

Adolph Witold

Świat mrówek

1933

923

Adolph Witold

Pająk – Tkacz inżynier i myśliwiec

1934

1539

Al-Gboory Ibrahim - Irak

Studia taksonomiczne nad roztoczami w centralnym Iraku

1989

1249

Altman Horst/ Garbarczyk

Rośliny trujące i zwierzęta jadowite

1993

542

Amann Gottfried

Owady leśne Atlas najbardziej znanych chrząszczy (jez.niem)

1941

1240

Anusz Zbigniew Prof.

Mikrobiologia i parazytologia lekarska

1990

151

Babecki J mjr i Szulc G. mjr

Szczur i walka z nim -"Wydawnictwo. Lekarza Wojskowego"

1926

1324

Berber M.A. Chicago

Szybkość namnażania Bacillus Coli

1908

1173

Bartoś J Pulpdn J Verner P

Boj Proti Skladistnim Skudcum (język czeski)

1961

677

Bayger J. A.

Klucz do oznaczania płazów i gadów

1937

1187

Berndt, Eichler, Wiśniewski

Bibligrafia mrówki faraona

1982

1219

Berdowski J. i Filip Berd

HACCP w teorii i w praktyce

2007

388

Blank-Weissberg Stefan

Pływak z uwzględnieniem chrabąszcza i niektórych

1928

1182

Boczek Jan

Ekologia szkodnikó i przyczyn ich masowych pojawów

1975

1239

Boczek Jan Prof.. Redakcja

Zeszyt do ćwiczeń z entomologii stosowanej

1980

1232

Boczek Jan Prof.. Redakcja

Ćwiczenia laboratoryjne z entomologi stosowanej

1983

1215

Boczek Jan mgr

Klucz do określania roztoczy występujących w magazyn

1956

1282

Boczek Jan Prof.

Nauka o szkodnikach roślin uprawnych / podręcznik

1988

1220

Boczek Jan Prof.

Owady i ludzie

1990

153

Boczek Jan Prof.

Diagnostyka szkodników roślin i ich wrogów naturalnych

1996

604

Bohuszewiczówna Zofia

W świecie owadów przekład H. Fabre

1925

1071

Bohuszewiczówna Zofia

Służba zdrowia w świecie owadów

1938

1190

Bohuszewiczówna Zofia

Służba zdrowia w świecie owadów

1948

213

Bojanowska Anna

Nowe zdobycze w dziedzinie deratyzacji

1955

992

Bojarski Paweł

Żywność i jej zabezpieczenie

1947

1293

Bond E.J.

Zwalczanie owadów metodą gazowania

1989

410

Bończak Jerzy płk dr hab.m

Epidemie w armiach krótki zarys historyczny

1973

1004

Borbely F. Dr

Toksykologia związków chemicznych stosowanych w ochronie

1965

369

Borodzik Feliks

Wstęp do technologii prac agrolotniczych

1983

416

Borowski Zbigniew

Wpływ drapieżnictwa na dynamikę populacji gryzoni

2011

935

Brauns Adolf

Owady leśne tom 1 i 2

1975

2.01.1520

Brodniewicz Aleksander Dr

Przyczynek do zagadnienia szczuroszczelności stary

1948

40

Brodniewicz Aleksander Dr

Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deratyzacja. egz.autorski

1957

807

Brodniewicz Aleksander Dr

Przewodnik do ćwiczeń z higieny 3 tomy (na powielaczu)

1968

921///

Borowiec Lech dr

Klucze do oznacz. cz.XXVIII Wpleszczowate zesz77

1984

1088

Brzeziński Mieczysław

Owady i ich znaczenie w gospodarstwie

1917

1161

Brzeziński Mieczysław

Owady i ich znaczenie dla człowieka (IV) okład miękkka

1922

172

Brzeziński Mieczysław

Owady i ich znaczenie dla człowieka (IV) okład twarda

1922

1100

Buckley B. Arabella

Życie owadów , tłumaczyła Marja Arct-Golczewska

1911

1077

Bukowski J. Bilek M. redak

Od królewskich edyktów do Inspekcji Sanitarnej

2007

684

Buraczewski Kroczyński i Szwedziński

Pestycydy środki higieny sanitarnej Informator tom3*

1986

211

Burakowski Bolesław dr

Klucze do oznacz.owadów Polski cz.XIX chrząszcze

1976

1554

Burt Jonathan

Szczur

2006

641

Buszko Jarosław

Klucze do oznacz.owad cz.XXVII Motyle zesz.36

1978

1083

Buszko Jarosław

Klucze do oznacz.owad cz.XXVII Motyle zesz.5 b

1981

1084

Buszko Jaros, Baraniak Edw

Klucze do oznacz.owad cz.XXVII Motyle zesz.17,18

1985

1085

Campbell W.V.

Stored Grain Insects and Thier Control

1962

1166

Capecki Z. I Gabryel B.

Ochrona lasu przed gryzoniami

1961

836

Cichocka Elżbieta

Mszyce roślin sadowniczych Polski

1980

1214

Ciepielewska Kordan,Sądej

Zarys nauki o szkodnikach roślin uprawnych

1999

413

Connor Steven

Mucha

2008

642

Corrigan Robert M

Roden Control – A practical Guide For Pest Manager

2001

629

Czajkowska ZamorskDrchal

Choroby i szkodniki roślin rolniczych - atlas

1973

1230

Czajnik Lehnert, Lerczyński

Impregnacja i odgrzybianie w budownictwie (III)

1970

210

Dehnel A. i Kamiński E.

Najpospolitsze gryzonie i sposoby ich zwalczania

1947

835

Demel Kazimierz Dr

Zwierzę i jego środowisko

1947

1325

Dembowski Jan

Dżdżownica

1933

1273

Diechtiar Marek

dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja. Wyd II PZWL

1954

827

Diechtiar Marek

Zarys dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji

1955

50

Dmoch Jacek

Rozprawy nauk.-Ocena lotniczych zabiegów na rzepak

1972

1211

Dobrzańscy Janina i Jan

Z życia mrówek

1958

158

Dornung Eugen (Niemcy)

Deutsche Pflanzenschdlinge (język niemiecki)

1943

103

Draber-Mońko Agnieszka

Gzy Diptera – pasożyty ssaków Polski

1978

1081

Dyjeciński Jerzy

Szkodniki artykułów spożywczych

1964

148

Dymowska Zofia

Komar i jego rola w przenoszeniu malarii

1947

208

Dziurzyński Adam

O życiu i budowie zwierząt

1938

1320

Dzwolak W. Ziajka S. Kroll

Dobra praktyka produkcyjna GMP w produkcji żywności

1999

155

Fabre J. H.

Szkodniki

1925

1137

Fabre J. H.

Szkodniki

1925

150

Fabre J. H.

Dziwy instyktu u owadów i pająków

1948

1267

Fabre J i Bohuszewiczówna

Z życia owadów

1994

423

Fabre J i Bohuszewiczówna

Z życia owadów

1948

1136

Floericke Kurt Dr

Kafervolk (jęz. niemiecki )

1924

1246

Fox Carroll, Sullivan E.C.

A Comparative Study of Rat-Flea data for several NY

1925

1128

Franz J.M. , Krieg A.

Biologiczne zwalczanie szkodników

1975

412

Furmaga S. Smirnow W.

Jak zwalczać szkodliwe owady na wsi

1954

292

Gajda Tadeusz

Nadzór sanitarno -weterynaryjny nad żywnością - prawo

1979

1213

Gałecki Stanisław

Opryskiwacze i opylacze stosowane w ochronie roślin

1957

1337

Gałecki Stanisław

Opryskiwacze i opylacze w ochronie roślin

1961

1345

Gałecki Kabała Kochman W

Encyklopedia ochrony roślin

1963

1234

Gaven (McGaven) George

Insects Guide - Atlas owadów (język angielski)

1999

913

Gądzikiewicz Witold Dr

Metodyka Badań Higjenicznych

1925

1090

Gądzikiewicz Witold Dr

Dezynsekcja

1942

377

Gądzikiewicz Witold Prof

Podręcznik higieny ogólnej tom I wyd III

1946

438/1

Gądzikiewicz Witold Prof

Podręcznik higieny ogólnej tom II wyd III

1946

438/2

Gerstmeier Roland

Chrząszcze- rozpoznawanie i ochrona

1997

541

Gębicki Cezary Szwedo Jac

Atlas i klucz – Owady Polski

2000

574

Gołębiowska Zofia Dr

Szkodniki domu i spichrza

1950

34

Gołębiowska Z Prof.Nawrot

Szkodniki magazynowe

1976

394

Gromadska Melityna

Owady szkodniki składów i produktów spożywczych

1953

157

Gromadska Melityna

Owady szkodniki składów i produktów spożywczych

1947

1117

Gromadska Melityna

Owady pożyteczne

1947

1470

Gromadska Melityna

Chrząszcze szkodliwe dla roślin

1949

1365

Gromadska Melityna

Owady szkodniki pól uprawnych

1952

931

Grotowska Helena

Mali mieszkańcy dużego domu

1932

1039

Gunn D.I. Stevens J.G.R.

Pesticides and human welfare (język angielski)

1976

375

Hadorn Ernst i Wehner Rudi

Zoologia ogólna wydanie III

1985

1312

Hofmann Hel i Gerstmeier R

Owady – Rozpoznać – Podziwiać – Chronić

2001

609

Huszcz Mirosław

Nieproszeni goście naszych domów

1986

226

Huszcz Mirosław

Nieproszeni goście naszych domów

1986

1523

Ignatowicz Stanisław (PTE)

Wiadomości entomologiczne t. I, nr 2

1980

667

Iwanowa Z.

Ochrona spichrzów, magazynów i przechowalni

1951

816

Jarecki Adam, Kwiatek K.

Procedura ochrony przed szkodnikami w przem spożywczym

2003

544

Janicki Józef, Stawicki Stan.

Szkodliwość rozkruszków i ich zwalczanie

1954

1283

Janicki Kazimierz

Pestycydy, gleba, człowiek

1976

1291

Javorek Vladimir

Atlas chrząszczy,- Kapesni atlas brouku

1968

1095

K. B.

O wściekliźnie wydanie II

1906

985

Kacprzak Marcin

Choroby z nieczystości ludzkich

1945

207

Kadłubowski Rościsław

Zarys parazytologii lekarskiej

1983

1353

Kamiński E.

Ochrona roślin oleistych i włóknistych

1954

1212

Karczewska Irena

Strąkowce w kwarantannie roślin

1961

1281

Karpiński Jan Jerzy

Co znalazłem pod korą szuszycy i Nasi sprzymierzeń

1949

1155

Karpiński Jan Jerzy

O naszych zwierzętach chronionych

1956

1558

Kasprowicz A.

Groźniejsze szkodniki i choroby drzew i krzewów i ich zwalcz.

1935

1183

Kawecki Zbigniew Prof.

Zoologia stosowana (wydanie II)

1982

666

Kędzia Włodzimierz Prof.

Dezynfekcja w medycynie i farmacji

1977

1362

Kędzia Włodzimierz Prof.

Preparaty dezynfekcyjne i antyseptyczne zaw chloroheksydy

1979

365

Kierych Eugeniusz dr

Klucze do oznaczania owadów cz.XXIV Błonkówki zesz.22

1974

665

Kierych Eugeniusz dr

Katalog Fauny Polski Galasówkowate

1979

1089

Kinel, Krasuski, Noskiewicz

Owady krajowe przewodnik do określania rzędów

1927

212

Kinel Jan dr, Kuntze Roman

Chrząszcze i motyle krajowe, przewodnik do okreśania

1931

1056

Kleczkowski Alfred

Świat chorobotwórczych bakterii

1935 ?

1560

Klimaszewski Sędzimir Mac

Świat owadów

1973

419

Kochman i Węgorek

Poradnik Ochrony Roślin 1960 wydanie III

1960

1349

Koehler Witold

Owady

1925

1107

Koehler Witold

Owady

1925

149

Koehler Witold

Troilus luridus

1948

1225

Koehler Wit, Schnaider Zb.

Atlas owadów leśnych

1955

570

Korzon Tadeusz Dr

Co to jest febra czyli gorączka zimnicza i jak jej ludzi

1919

981

Kosek Pawełek Kolbuszews

Podstawy mikrobiologiczne i epidemiologiczne w dezynfekcji

2002

530

Kostecki R. i Lipa J.J.

Zatrucia pszczół

1969

1489

Козьмино

хранение зерна и зерновых продуктов

1956

1236

Kreczmar A.

Gąsienice atlasik 121 rycin

1917

1030

Krieg Aloysius, tłum. J. Lipa

Wirusy stawonogów

1978

1174

Kroczyński Józef Dr hab.

Preparaty krajowe do dezynsekcji stosowane w higienie sanitar.

1973

146

de` Kruif Paweł

Łowcy mikrobów

1930

1530

de` Kruif Paweł

Łowcy mikrobów

1948

932

Kruszyński Leon

Najczęściej spotykane zarazy drobiu

1921

1184

Krycki W. opr.„Plague Stud

Zwalczanie szczurów i ich pasożytów zewnętrznych

1955

991

Krzemińska Gliniewicz Sa

Dom bez szkodników

1995

156

Krzywicka Hanna (redakcja)

Dezynfekcja szpitalna

1987

654

Kujawska Albertyna

Co to są zarazki chorobowe co to jest dezynfekcya

1914

370

Kujawska Albertyna

Owady – ogrodnicy

1928

224

Kulwieć Kazimierz

Chrabąszcz, jego życie i stosunek do człowieka

1902

1034

Kulwieć Kazimierz

Chrząszcze

1926

1096

Kuntze Roman

Krytyczny przegląd wiadomości o szkodliwych gryzoniach

1937

772

Kuźniecow B. A.

Towaroznawstwo skór surowych

1948

1031

Lentz Jan inż. Agr.

Najgłówniejsze szkodniki w rolnictwie ogrodnictwie i leśnictwie

1924

1621

Lentz Jan inż

Tępienie szkodników

1931

626

Leska Lucyna

Choroby przenoszone przez owady

1949

203

Lewandowska Cecylia

Zwierzęta budują

1952

1153

Lipa Jerzy Józefat Dr

Owady sprzymierzeńcy i wrogowie rolnika

1965

1444

Lowbury Ayliffe, Geddes, W

Zakażenia szpitalne

1981

543

Łabędzki Andrzej

Owady niszczące drewno dębów

1991

1518

Łabędzki Andrzej

Owady niszczące drewno sosny

1991

1519

Łaguna Stefan

Środki chemiczne stosowane w ochronie roślin deratyzacja

1952

22

Łęcki Wlodzimierz

Zabezpieczanie drewna

1987

368

Lowbury Ayliffe, Geddes, W

Zakażenia szpitalne

1981

543

Maeterlinck Maurycy

Życie mrówek

1947

1041

Maeterlinck Maurycy

Życie pszczół

1947

1042

Malinowski Henryk

Badania nad opornością owadów na fotostabilne pyretroidy na p

1988

1610

Meszaros Z. i Vojnits A.

Motyle i ćmy

1979

1429

Michalska Zofia

Owady minujące białowieskiego parku narodowego

1976

1627

Mierzejewska O.

Zwalczanie nicieni szkodników roślin uprawnych

1956

1163

Minkiewicz Stanisław

Współczesna organizacja entomologii stosowanej w Kanadzie

1937

1579

Mokrzecki Zygmunt Prof.

Omacnica spichrzanka jej biologia szkody zrządzane przez nią

1931

1424

Moucha Josef

Motyle

1962

1098

Mound Lauren Steve Brooks

Owady – miniencyklopedia

1996

537

Muesbeck and Krombein Ka

Hymenoptera of America Nord of Mexico Synoptic Catalog

1951

1235

Nagórski T. Dr

Jak walczyć ze szkodnikami w spichrzu

1953

1280

Nawrocki Stanisław inż

Informator z zakresu dezynfekcji wody (wyd powielaczowe)

1962

274

Nawrot Jan Doc. Dr hab..

Klucz do rozpoznaw. stadiów larwalnych szkodników magazyn.

nn

1279

Nawrot Jan Prof.

Owady – szkodniki magazynowe

2001

545

Niemczyk Edmund

Dziubałek gajowy

1973

1227

Nowicki Światosław

Wrogowie i sprzymierzeńcy naszych lasów sadów i pól

1939

1537

Nunberg Marian Dr

Środki chemiczne do zwalcz. owadów w sadownictwie i warzyw

1929

1346

Nunberg Marian Dr.

Klucz do oznaczania ważniejszych szkodliwych owadów leśny

1935

1191

Nunberg Marian Dr.

Chrabąszcz i jego zwalczanie

1946

1427

Nunberg Marian Dr.

Klucz do oznaczania ważniejszych szkodliwych owadów leśny

1951

1194

Nunberg Marian Prof.

Najważniejsze szkodliwe owady leśne

1950

421

Nunberg Marian Prof.

Klucz do oznaczania ważniejszych szkodliwych owadów leśny

1951

1072

Orłoś Henryk

Rozpoznanie i zwalczanie osutki sosnowej

1936

1342

Orłoś Henryk inż. leśnik

Grzyby szkodliwe w budynkach i na składach drewna

1950

1481

Orzeł Mieczysław, Sandner

Szkodniki wełny i ich zwalczanie

1955

161

Paramonow C. (Ukraina)

Szlunkowi owadi (żołądki owadów) (język ukrainski)

1940

363

Pezała Józef

Ziarno zbożowe w młynie

1950

162

Piotrowski Feliks

Zarys entomologii parazytologicznej

1990

573

Piotrowski Feliks

Stawonogi sprzymierzeńcy i wrogowie człowieka i

1999

607

Pławilszczikow N.

Klucz do oznaczania owadów

1972

1594

Pol Jerzy

Szkodniki spichrzowe i młyńskie

1949

160

Pol Jerzy

Szkodniki spichrzowe i młyńskie

1949

1378

Polakow Anisim A.

Dezynfekcja weterynaryjna

1982

1352

Poliński Jerzy Doc,dr (red.)

Podręcznik do zbierania i konserwowania zwierząt Zeszyt 1

1921

1114

Poliński Jerzy Doc,dr (red.)

Podręcznik do zbierania i konserwowania zwierząt Zeszyt 2

1926

1103

Poliński Jerzy Doc,dr (red.)

Podręcznik do zbierania i konserwowania zwierząt Zeszyt 2

1926

1106

Poliński Jerzy Doc,dr (red.)

Podręcznik do zbierania i konserwowania zwierząt Zeszyt 3

1928

1175

Poliński Jerzy Doc,dr (red.)

Podręcznik do zbierania i konserwowania zwierząt Zeszyt 4

1922

1244

Poliński Jerzy Doc,dr (red.)

Podręcznik do zbierania i konserwowania zwierząt Zeszyt 5

1923

1105

Poliński Jerzy Doc,dr (red.)

Podręcznik do zbierania i konserwowania zwierząt Zeszyt 5

1923

516

Poliński Jerzy Doc,dr (red.)

Podręcznik do zbierania i konserwowania zwierząt Zeszyt 6

1926

1164

Poliński Jerzy Doc,dr (red.)

Podręcznik do zbierania i konserwowania zwierząt Zeszyt 6

1926

1104

Poliński Jerzy Doc,dr (red.)

Podręcznik do zbierania i konserwowania zwierząt Zeszyt 7

1923

517

Popow Wasilij

Owady szkodniki magazynowe w Bułgarii (jęz. bułgarski)

1939

1237

Prüffer Jan

Krótki zarys owadoznawstwa cz II szkodniki drzew owocowy

1923

366

Prüffer Jan

Owady szkodniki lasów iglastych

1953

1485

Prüffer Jan

Owady szkodniki lasów liściastych

1954

1623

Przyborowski T. Tyrakowski

Podręczne Vademecum Instruktora DDD

1968

49

Pyenson Louis i Barke Harw

Laboratory manual for entomology and plant pathology

1981

1216

Ramade Francois

Świat mrówek

1968

147

Raska Karel doc.mud. (CZ)

Desinfekce desinsekce deratisace ( język czeski )

1953

118

Razowski Józef (redakcja)

Wykaz zwierząt Polski

1991

1179

Rees David

Insects of Stored Grain – A pocket Reference

1995

562

Reichholf-Riehm Helgard

Owady Leksykon Przyrod. Tłum z niem. Garbarczyk

1997

668

Remane Adolf

Życie społeczne zwierząt

1965

1158

Romankow-Żmudowska A.

Gryzonie i inne szkodliwe ssaki w ogrodach

1980

818

Romankow-Żmudowska A.

Nieproszeni goście w ogródku kret, norniki, zające .

1985

173

Rostafiński Józef Dr

Nauka o przyrodzie

1921

417

Rostand Jean

Insectes (jęz. francuski)

1936

1049

Rostand J. tłum Czartkowski

Owady

1946

669

Różański Lech

Vademecum pestycydów

1996

546

Rudnicki Adolf

Szczury

1932

205

Rusiecki Władysław Prof.

Trucizny – zatrucia

1972

223

Ruszkowska Irena

Stonka ziemniaczana kolorowy dywersant

1946

869

Ruszkowski Jan

Z obserwacyj nad Niezmiarką paskowaną oraz jej pasorzytami

1927

1636

Ruszkowski Jan

Rocznik Ochrony Roślin cz B - Szkodniki Roślin

1933

1203

Ruszkowski Jan

Wykaz alfabetyczny łac-pol nazw gatun szkodników rośl użytk

1960

1146

Ruszkowski Jan

Rozmieszczenie ważniejszych szkodników roślin uprawn w Pols

1937

1589

Rybicki Stanisław

Zwalczanie szczurów i myszy

1954

806

Rybicki Stanisław

Organizacja i czynności brygad deratyzacyjnych

1954

273

Rybicki Stanisław

Organizacja i czynności brygad deratyzac. + uwagi w tekscie

1954

1490

Rybicki Stanisław (redakcja)

Vademecum dezynfektora dezynsektora i deratyzatora

1955

145

Rybicki Stanisław (redakcja)

Vademecum dezynfektora dezynsektora i deratyzatora (wyd II)

1956

272

Sagan L.

Przyczynek do badań nad drobnymi ssakami Beskidu Śląskiego

1950

1341

Sandner Henryk

Owady szkodniki spichrzów i magazynów

1961

1285

Sandner Henryk

Mały słownik zoologiczny – owady

1979

576

Schnaider Zbigniew

Korowiec sosnowy

1972

1151

Sekutowicz Stanisław

Gady i płazy

1938

1596

Siemaszko Wincenty

Studja nad grzybami owadobójczemi Polski

1937

982

Simm Kazimierz Dr

Muzeum przyrodnicze

1924

1515

Simm Kazimierz Dr

Entomologia cz.I morfologia,anatomia, zwalczanie .

1924

705

Simm Kazimierz Dr

Entomologia cz.II z uwzględnieniem szkodników rolniczych

1925

670

Simm Kazimierz Dr

Entomologia Cz. I oraz Cz. II razem oprawione

1925

1269

Simm Kazimierz Dr

Szkodniki w spiżarni

1940

225

Simm Kazimierz Dr

Mole i inne szkodniki w mieszkaniu

1940

424

Simm Kazimierz Dr

Zwierzęce szkodniki muzeów

1949

1145

Skupieński F. X. Doc. Dr

Grzyby domowe i inne szkodniki budulca oraz metody

1937

1268

Skuratowicz Wacław

Szkodliwe gryzonie i ich zwalczanie

1954

204

Skuratowicz Wacław

Szkodliwe gryzonie i ich zwalczanie

1954

1383

Skuratowicz Wacław

Gryzonie. Biologia i zwalczanie gat. szkodliwych (wyd. II)

1961

86

Skuratowicz Wacław

Gryzonie. Biologia i zwalczanie gat. szkodliwych (wyd. III)

1963

823

Sołtys Edward

Owady szkodniki warzywnika

1952

1484

Sołtys Edward

Owady szkodniki sadów

1953

1177

Sołtys Edward

Owady pożyteczne

1955

154

Spiess Ludwik i Syn

Groźba plagi gryzoni i walka z niemi

1934

1274

Stach Jan Prof.

Owady bezskrzydłe – apterygota

1951

209

Stach Jan Prof.

Klucze do oznaczania owadów cz III i V Pierwogonki Widłogo

1955

1087

Stachyra T.

Szkodniki przechowalni ziół, suszonych warzyw i owoców

1951

1231

Stanek V. J.

Wielki atlas owadów

1984

418

Strawiński Konstanty Dr

Tępienie szkodników roślin uprawnych

1931

936

Strawiński Konstanty Dr

Tępienie szkodników roślin uprawnych

1931

1307

Strawiński Konstanty Dr

Walka z chorobami i szkodnikami roślin

1937

979

Strawiński Konstanty Dr

Ochrona sadów przed chorobami i szkodnikami

1937

1308

Strawiński Konstanty Dr

Poradnik Ochrony Roślin – Rolnik Postępowy

1943

1637

Strawiński Konstanty Dr

Walka z chorobami i szkodnikami roślin (wyd. IV)

1948

1111

Strojny Władysław

Spotkania z owadami

1971

1482

Strokowska Wanda

Mały atlas motyli i gąsienic

1926

1032

Strzelczyk, Karbowska-Bere

Drobnoustroje i owady niszczące zabytki i ich zwalczanie

2004

1172

Syrowatka Tadeusz

Zagadnienia dezynsekcji

1986

794

Szczerbinowski tłum Werner

Wrogowie i przyjaciele człowieka w świecie owadów

1954

1144

Szczerbinowski tłum Werner

Wrogowie i przyjaciele człowieka w świecie owadów

1954

1631

Szelegiewicz Henryk Prof.

Mączliki

1979

1082

Szmidt A. i Luterek R.

Entomologia Leśna (skrypt AR w Poznaniu dla studentów)

1974

683

Szokalski Kazimierz Dr

O Dezynfekcji

1915

824

Szujecki Andrzej

Ekologia owadów leśnych

1980

420

Szujecki Andrzej

Ekologia owadów leśnych

1983

1521

Szukiel Eleon. Misiewicz J.

Ochrona lasu przed drobnymi gryzoniami

1991

958

Szulczewski Jerzy

Błonkówki Wielkopolskiego Parku Narodow cz III pszczołowate

1948

1527

Szymański Wacław

Skład chemiczny i właściwości karbolineów sadowniczych

1937

1638

Śliwa Edmund

Brudnica mniszka

1973

1154

Ślusarski W.

Szczur gryzoń wojujący

1950

655

Tarasiewicz Hipolit

Sztuka budowania u zwierząt

1900

1033

Tarczyński Stefan

Pasożyty zewnętrzne

1949

1152

Tarwid Kazimierz

Muchówki mieszkaniowe

1935

983

Terlecki Emil

Owady szkodniki książek i ich wrogowie

1958

468

Trawiński A. Dr

Plaga szczurów ze stanowiska higieny

1931

1323

Trześniak Piotr

Podręcznik łowienia wyder, kun, tchórzy, nurek, lisów, borsuk

1933

1276

Turicz M.Ł. i Sołowjew W.W.

Dezynfekcja Dezynsekcja i Deratyzacja

1954

1516

Tyralik Stanisław

Szkodniki w gospodarstwie i sposób ich tępienia

1927

159

Wagner Stanisław

Choroby zakaźne -zaraźliwe objęte ustawą u zwierząt domowy

1908

1319

Wardle R. Buckle P. Prof.

Zasady walki z owadami tłum. Keler Stefan Dr

1930

1092

Wasilewski M. tłum Bilecki

Ochrona zwierząt gospod. przed bronią masowego rażenia

1975

1135

Wasina Alewtina (Kaszak A)

Wykorzystanie roślin do zwalczania szkodników w sadach

1987

367

Ważny Jerzy Dr inż.

Oznaczanie grzybów domowych – przewodnik – atlas

1963

1091

Weber Herman

Grundriss der Insektenkunde język niemiecki

1954

1363

Wengris Janina

Mucha

1949

797

Wierzejski Robert

Świat zwierząt bezkręgowych Zoologia część I z 36 rysunkami

1902

1524

Wigglesworth Vincent B.

Życie owadów

1977

422

Wigglesworth Vincent B.

Życie owadów

1977

1206

Wilson E. O.

Społeczeństwa owadów

1979

411

Winkler Josef R.

Mały atlas chrząszczy (wyd II)

1997

561

Wiśniowski Kazimierz

Towaroznawstwo zbożowe

1964

152

Wrotek Katarzyna

Ukąszenia owadów

2009

1018

Wrzesiński Szymon

Epidemie w dawnej Polsce

2011

1005

Wyrobek Emil

Ważniejsze owady krajowe i zagraniczne tudzież łatwe

1910

990

Zabłocka Wanda doc.dr

Grzyby pasożytne

1950

1045

Zabłocki Bernard Dr

Krótki podręcznik praktyki dezynfekcyjnej

1945

364

Zaćwilichowski J, Pruffer J.

Krótki zarys owadoznawstwa IV cz. zbóż,owocow,warzyw,leśn

1923

1266

Zamorski Czesław

Materiały do zajęć specjalizacyjnych z fitopatologii cz. III

1990

1229

Ziarkiwicz T. Miczulski B.

Skrypt do ćwiczeń z entomologii rolniczej

1971

1233

Złotorzycka Jadwiga Dr

Klucze do oznaczania owadów Polski – Wszoły - 1

1972

414

Złotorzycka Jadwiga Dr

Klucze do oznaczania owadów Polski – Wszoły - 3

1972

415

Złotorzycka Jadwiga Dr

Klucze do oznaczania owadów Polski – cz. XV Wszoły - 5

1978

1086

Żabiński Jan

Karaluch

1931

657

Żabiński Jan

Karaluch

1931

1046

Żółtowski Zbigniew

Entomologia sanitarna – Muchówki

1956

916

Żurańska,SadejCiepielewska

Wybrane zagadnienia z entomologii rolniczej

1990

1217

Żydłowicz W.

Zwalczamy gryzonie w polu i obejściu

1951

819

WYDAWNICTWA ZWIĄZANE Z DEZYNFEKCJĄ DEZYNSEKCJĄ I DERATYZACJĄ

AgrEvo

Informator o produktach firmy AgrEvo

1999

231

Agromet – Pilmet

Plecakowy opryskiwacz ręczny „sano-2” instrukcja obsługi

1975

391

Agromet – Pilmet

Plecakowy opryskiwacz ręczny „sano-2” instrukcja obsługi

1986

392

AGROPEST w Łodzi

Taryfikator kwalifikacyjny robotników Zakładu Zwal.Szkodnik

1977

1289

AGROPEST w Łodzi

Preparaty chemiczne

1964

1286

AGROPEST w Łodzi

Instrukcja BHP dla kier. Barki w/s fumigacji bromkiem metylu

1965

1294

AGROPEST w Łodzi

Instrukcja bezpiecz, przy transporcie materiałów niebezpieczn.

1984

1292

Arcta w Warszawie

Owady atlasik kieszonkowy 129 rysunków na 12 tablicach.

1925

1080

"AZOT" Zakłady Chemicz.

Walka chemiczna z chorobami i szkodnikami

1938

908

Best – Pest

Biuletyn informacyjny 1 X 1999

1999

1386

Biuro wydawnic. KDW W-wa

Opylacz Wawel P16/0 Instrukcja obsługi

1972

1457

Centr. Zarząd Techn. Obsł. Rol

Instr. Badań Kwalifikacyjnych opryskiwaczy ciągnikowych

1976

1526

C.K, Ministerstwa Rolnictwa

Brudnica mniszka jej sposób życia i jej tępienie

1891

1343

DEGESH

Folder o stosowaniu Phostoxinu

1971

1298

Dziennik Ustaw Państwa dla K

W spraw.koncesji dla osób trujących szczury w sposób zawodow

1874

1450

F.M.C.

ProStore Instrukcja stosowania preparatu (jęz.ang)

NN

374

Insects Limited Inc.

Pest Monitoring Software – Quick Start1

1992

1162

Instytut Ochrony Roślin Poz

Substancje biologicznie czynne i zawierające je śor

2000

393

Inatytut Przemysłu Organicz

Konferencja Naukowa - Pestycydy a ochrona środowiska

1997

1250

Instytut Sadownictwa Skiern

Co nowego w sadownictwie

1976

1228

Laboratorium Chem. Tarnów

Walka z plagą szczurów część I Sposoby i środki tępienia.

1933

1129

Lubel Zak.Sprz.Rol"Lechia"

Instrukcja obsługi Opryskiwacz LECH B P009

1970

1061

Ministerstwo Obrony Narod.

Przepisy Sanitarno-Higieniczne w wojsku.

1948

984

Ministerstwo Obrony Narod.

Instrukcja wojsk chemicznych odkażanie, dezynfekcja, dezynsek

1960

1375

Minister. Przem. Chemicznego

Środki chemiczne do zwalczania chorób i szkodników roślin

1952

1435

Minister. Rolnic. i Reform Rol

Ustawa o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych

1945

1476

Ministerstwo Rolnictwa

Ochrona budowli wiejskich przed grzybami i owadami.

1955

1374

Ministerstwo Zdrowia

Instrukcja w sprawie wykonywania dezynfekcji. i deratyzacji.

1935

837

Ministerstwo Zdrowia

Instrukcja dla kolumn przeciwepidemicznych

1946

293

Ministerstwo Zdrowia

Instrukcja o dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.

1948

29

Ministerstwo Zdrowia

Program kursu DDD dla 2 letniej szkoły instruktorów higieny

1957

519

Ministerstwo Zdrowia

Program kursu dla dezynfektorów

1965

520

Ministerstwo Zdrowia

Program nauczania DDD dla pomaturalnego studium

1970

521

Ministerstwo Zdrowia

Kryteria zdrowotne środowiska DDT i jego pochodnne

1984

206

Ministerstwo Żywno. Londy

Infestation control rats and mice

1946

1127

N N

Die Rattenbertilgung

1915

1130

n.n.

Program kursu kwalifikacyjnego dla dezynsektorów.

1983

522

Polskie Towarz. Entomologi.

EntomologiczPolskie Pismo Entomologiczne

1986

1079

PSPDDiD

Pierwsza konferencja DDD

1997

560

PSPDDiD

Biuletyn DDD Nr 3/96 (5)

1996

1393

PSPDDiD

Program kursu "Deratyzacja" (II stopień)

1999

559

Roussel Uclaf

Deltamethrin – monografia substancji (jęz. ang)

1982

373

S G G W - Piechocka Maria

Praca magisterska -Zastosow,pułapek feromonowych

1997

1255

Stow.NaukTech Inż TechRol

Dodatnie i ujemne aspekty chemicznej ochrony roślin .

1970

1226

TEREBENTHEN. S.A.

Jesienne i zimowe oczyszczanie sadów i walka z mszycami w le

1936

1431

U.S. Departamant of Agricul

Stored – Grain Insects

1978

1165

Wydawnictwo radzieckie

Wytyczne dotycz. określania chrząszy i kleszczy w sadach Jałta

1980

1238

Wydawnictwo „RUCH”

Chrząszcze - zestaw 9 pocztówek

1968

1065

Wydawnictwo „RUCH”

Owady wodne - zestaw 9 pocztówek.

1968

1066

Wydawnictwo „RUCH”

Owady błonkoskrzydłe - zestaw 9 pocztówek

1968

1067

Wydawnictwo „RUCH”

Owady muchówki - zestaw 9 pocztówek

1969

1069

Spółdz „Zycie gospodarcze”

Wskazówki o zwalczaniu wołka zbożowego i innch szkodnik.

1948

401

Themar Import - Eksport

Wiadomości DDD wyd. I Listopad 1997

1997

1387

Themar Import - Eksport

Wiadomości DDD wyd. II Grudzień 1997

1997

1388

Themar Import - Eksport

Wiadomości DDD wyd.IV Luty 1999

1999

1389

Themar Import - Eksport

Wiadomości DDD wyd. V wiosna 2001

2001

1390

Themar Import - Eksport

Wiadomości DDD VI zima 2001

2001

1391

Themar Import - Eksport

Szkodniki magazynowe

2000

959

URANIA

Produkt – Information 2000 (jęz niem)

2000

395

Weterynaria

Wiadomości weterynaryjne - rocznik osiemnasty – (rok 1936 )

1936

949

Wieś Jutra/red/art/Ignatowic

Środki ochrony roślin a ochrona środowiska w integracji z U.E.

2003

1218

Woj. Stacja Kwaran i Ochro

Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin

1995

605

Wytw.Sprz.Komun Rzeszów

Instrukcja Obsługi Pulsopyl typ P-1

1963

998

Z-d Zwal. Szkod Zboż-Młyn

Przepisy Techniczne (do użytku służbowego)

1974

930

I N N E E K S P O N T Y

Ewa Mrozek uczeń klasy X

Album – ssaki – gryzonie rodzime (rok przypuszczalnie)

1950

425

Nasza strona korzysta z plików cookies. Więcej na temat cookies.